قواعد آکسان گذاری در زبان اسپانیایی

قواعد آکسان گذاری در زبان اسپانیایی

در زبان اسپانیایی آکسان گذاری روی حروف صدا دار تابع قوانین خاصی می باشد.ابتدا به بیان انواع کلمات از حیث تکیه تلفظی می پردازیم.در اسپانیایی ۴ نوع اسم از حیث تکیه تلفظی داریم:

۱. کلمات Aguda: کلماتی که تکیه تلفظی آنها روی سیلاب آخرشان باشد.       Sabor

۲. کلمات llana: کلماتی که تکیه تلفظی آنها روی سیلاب یکی مانده به آخرشان باشد. Árbol

۳. کلمات Esdrújula: کلماتی که تکیه تلفظی آنها روی سیلاب دو تا مانده به آخرشان باشد. Árboles

۴. کلمات Sobresdrújula: کلماتی که تکیه تلفظی آنها روی سیلاب سه تا مانده به آخرشان باشد. Regálamelo

روش آکسان گذاری:

۱٫ برروی کلمات aguda که به حروف صدا دار یا n,s ختم می شوند آکسان گذاشته خواهد شد.مانند:        موش      (ratón)        باشد   (Valé) 

۲٫ بر روی کلمات llana که به حرف بی صدایی به غیر از n,s ختم می شوند آکسان گذاشته می شود.مانند:           درخت    (Árbol)       راننده   (chófer)

۳٫ بر روی کلیه کلمات esdrújula,sobresdrújula آکسان گذاشته خواهد شد.مانند:           (آن را برای من بخر)    Árboles              Cómpramelo     (درختها)

۴٫ کلمات تک سیلابی شامل آکسان نوشتاری نمی باشند.مگر آنکه برای تمایز معنایی دو کلمه با دیکته کاملا مشابه از آکسان نوشتاری استفاده کنیم.

برای مشاهده ادامه مطلب بر روی گزینه دانلود کلیک کنید…

 

 

Si            اگر

بله               

Te  تورا         

   Té    چای             

        El       حرف تعریف معین    

     Él               او(مذکر)

۵٫ اگر یک ضمیر مفعولی به فعل امر اضافه شود آنگاه آکسان نوشتاری خواهیم داشت آن هم بر روی سیلاب یکی مانده به آخر از فعل امر(یعنی ضمیر مفعولی را نباید حساب کنیم).مانند:             (به من بگو)       Dígame       (برایم انجام بده)      Hágale

۶٫ اگر در یک سیلاب به یک diptongo (دوصدایی) برخوردیم، آنگاه آکسان نوشتاری روی حرف صدا دار قوی قرار خواهد گرفت.مانند:                 (مهمان)      Huésped

* این قانون در مورد اسامی علوم صدق نمی کند. منظور از اسامی علوم اسامی ای هستند که به ía  ختم می شوند.البته این  پسوند برای اسامی مکان نیز به کار می روند.مانند: (قنادی)     Pastelería        (زیست شناسی)             Biología

* حروف صدا دار قوی عبارتند از: a,e,o

حروف صدا دار ضعیف عبارتند از:   i,u

3563 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.