لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک

لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک

در این نوشته از سری آموزش های لغات تخصصی رشته های مختلف،  لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک را قرار داده ایم و به دلیل فراوانی این لغات ، تنها به بیان لغات و اصطلاحات تخصصی که با حروف A شروع می شوند پرداخته ایم. برای مشاهده دیگر لغات ها می توانید در انتهای آموزش PDF مربوط به لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسي مکانیک را دانلود نمایید که کامل و جامع است.

مهندسی مکانیک

 

لغات و اصطلاحات با حرف  A

 

Argumant                                              آرگومان

 

Algorithm                                              آلگوریتم

 

Asymptotically stable                         پایداری مجانبی

 

Autocorrelation                                   خود ارتباطی

 

Absorber                                               جاذب

 

Amplifier                                               تقویت کننده

 

Approximate                                        تقریبی

 

Approximation                                     تقریب

 

Analytic                                               تحلیلی

 

Analysis                                              تحلیل

 

Amplitude                                            دامنه

 

Accuracy                                             دقت

 

Arbitrary                                              دل خواه

 

Array                                                   رشته

 

Angular                                               زاویه ای

 

Angular momentum                         اندازه حرکت زاویه ای

 

Angular frequency                           بسامد زاویه ای

 

Angular displacement                   جا به جایی زاویه ای

 

Analogy                                            همانند سازی

 

Acceleration                                     شتاب

 

Accelerometer                                شتاب سنج

 

Area element                                 عنصر مساحت

 

Antisymmetric                                 نامتقارن

 

Aperiodic                                         نامتناوب

 

Absolute value                                قدرمطلق

 

Adjoint matrix                                 ماتریس الحاقی

 

Average                                           میانگین ، متوسط

 

Asymetric                                        نامتقارن

 

(AQL)Acceptable Quality level                    سطح کیفیت قابل قبول

 

Acceptance Sampling                                  نمونه گیری پذیرش

 

(ABC)Based Costing  Activity                   هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 

Activity Cost Slope                                        شیب هزینه فعالیت

 

(AON)Activity On Node                                نمایش فعالیت به صورت گره

 

Activity relationship diagram                      نمودار ارتباطات فعالیت

 

Activity Slack Time                                   زمان مجازی فعالیت

 

Actual cost                                                  هزینه واقعی

 

Actual Cost of Work Performed               هزینه واقعی کار انجام شده

 

(AMT)Advanced Manufacturing Technology             تکنولوژی تولید پیشرفته

 

(AP)Aggregate Planning                            برنامه ریزی تجمیعی

 

Agile Production                                           تولید چابک

 

Allocation of resource                                 تخصیص منابع

 

Allowance time                                          زمان بیکاری مجاز

 

Analysis of planning                                 تجزیه و تحلیل برنامه ریزی

 

Appraisal System                                       سیستم پاداش

 

(AI)Artificial Intelligence                             هوش مصنوعی

 

Artificial variable                                          متغیر مصنوعی

 

Assignment Problem                                  مساله تخصیص

 

(AGVs)Automated Guided Vehicles                    وسایط نقلیه هدایت شده اتوماتیک

 

Automated Layout Design Program                     برنامه طراحی استقرار اتوماتیک

 

Retrieval System &Automated Storage              سیستم ذخیره سازی و بازیافت اتوماتیک

 

(AS/RS)

 

Automation                                               خودکارسازی

 

Average inventory                                     موجودی متوسط

 

(AOQ)Average Outgoing Quality                         میانگین کیفیت محصولات خارج شده

 

(AOQL)Average Outgoing Quality Limit               مرز میانگین کیفیت محصولات خارج شده

 

(ATI)Average Total Inspection                               متوسط تعداد کل مورد بازرسی

 

Aliasing                                              بازتاب بسامدی

 

(anti lock brake system)ABS         سیستم ترمز ضد قفل

 

Air bag                                               کیسه هوا

 

AIR cleaner                                        صافی هوا

 

AIR Filter element                             فیلتر هوا

 

Allen key                                              آچار آلن

 

Aligator clip                                          انبر سوسماری

 

Alternator                                               دینام

 

(AMP)Ampere                                       آمپر

 

Anaerobic sealer                                  موم عایق (غیر هوازی)

 

Anti freeze                                              ضد یخ

 

Antiseize compound                           ماده ضد جوش خوردگی

 

Asbestos                                              فیبر نسوز

 

Axel                                                    محور ( اکسل )

 

Axle shaft                                          شافت اکسل

 

PDF  لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک

دانلود

32010 بازدید
1 دیدگاه

یک پاسخ به “لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک”

  1. سلام وسپاس بیکران الهی همواره درپناه خدای مهربان تندرست وشاد باشین..ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.