متضاد های پرکاربرد با پیشوند های منفی ساز il – im – in- ir در زبان انگلیسی

پرکاربردترین لغت های متضاد با پیشوند های منفی ساز il – im – in- ir در زبان انگلیسی

در آموزش های قبل با پیشوند ها و پسوند ها آشنا شدیم و دریافتیم پیشوند ها به ابتدای کلمات اضافه می شوند. امروز در این مطلب آموزشی قصد داریم تا با پرکاربردترین لغت ها متضاد که با پیشوند های منفی ساز il – im – in- ir در زبان انگلیسی ساخته می شوند آشنا شویم. این کلمات متضاد به شرح زیر هستند.

متضاد-با-پیشوند-منفی-ساز

متضاد های پرکاربرد با پیشوند های منفی ساز  در زبان انگلیسی

legal ≠ illegal

غیر قانونی ≠  قانونی

legible ≠ illegible

ناخوانا ≠ خوانا

  literate ≠ illiterate

بیسواد ≠ باسواد

logical ≠ illogical

غیر منطقی ≠ منطقی

legitimate ≠ illegitimate

حرام، نامشروع ≠ حلال ، مشروع

liberal ≠ illiberal

مخالف اصول آزادی ≠ آزادیخواه

mobile ≠ immobile

ثابت و بی حرکت ≠ سیار  و متحرک

moral ≠ immoral

غیراخلاقی ≠  اخلاقی

perfect ≠ imperfect

ناقص و ناتمام ≠  کامل و بی عیب

possible ≠ impossible

محال، ناممکن ≠ ممکن

mortal ≠ immortal

فانی ≠ ابدی و جاویدان

proper ≠ improper

نامناسب و بیجا ≠ شایسته و بجا

accurate ≠ inaccurate

غلط و نادرست ≠  دقیق و صحیح

eligible ≠ ineligible

عدم واجد شرایط بودن ≠ واجد شرایط برای کاری

organic ≠ inorganic

غیر آلی( غیر ارگانیک) ≠ آلی (ارگانیک)

sane ≠ insane

مجنون و دیوانه  ≠  عاقل و دارای عقل سلیم

active ≠ inactive

غیر فعال ≠فعال

audible ≠ inaudible

غیر قابل شنیدن ≠رسا و قابل شنیدن

auspicious ≠ inauspicious

نحس و شوم  ≠ فرخنده و مبارک

rational ≠ irrational

غیر منطقی و نامعقول ≠ عقلانی و معقول

regular ≠ irregular

بی قاعده و نامنظم  ≠ باقاعده و منظم

relevant ≠ irrelevant

نامربوط  ≠مربوط

religious ≠ irreligious

غیر مذهبی ≠ مذهبی

resistible ≠ irresistible

غیر قابل مقاومت ≠ قابل مقاومت

responsible ≠ irresponsible

غیر مسئول ≠ مسئول و وظیفه شناس

در این آموزش با پیشوند های منفی ساز آشنا شدیم. امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید واقع شده باشد. در آینده نیز با ما همراه باشید.

4056 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.