متن آهنگ زیبای زمزمه ی دریا به زبان ایتالیایی همراه با ترجمه

در این نوشته متن آهنگ زیبای زمزمه ی دریا به زبان ایتالیایی همراه با ترجمه آن برای علاقمندان به موسیقی ایتالیایی قرار داده ایم

زمزمه ی دریا

 

I Sussurri Del Mare
زمزمه ی دریا

A noi gente dai piccoli passi
E dai grandi sforzi fatti per proseguire
Basterebbe una spiaggia di pace ogni tanto
Per fermarsi e restare a ascoltare
I sussurri del mare che risveglino dentro
Tutto il fuoco che abbiamo da dare
E che quasi si è spento
 ما مردمانی از قدم های کوچک
و تلاش های بزرگ که برای ادامه دادن متحمل شده ایم٬
احتیاج داریم که در ساحلی از صلح چه امروز چه در هر زمانی
بایستیم و گوش فرا دهیم
دریایی زمزه میکند که از درون بیدار است
تمام آن حرارتی که بایست میدادیم
که تقریبا تمامش از دست رفته است


A noi ombre dei grandi destini
Dalle piccole gioie e dai troppi casini
Basterebbe anche un raggio di sole ogni tanto
Per scaldarsi e sentirsi vicini
E con le mani arrivare dove arrivano i sogni
Dare spazio ai pensieri e ascoltare
 ما سایه های سرنوشت های بزرگ
از شادی های کوچک و مشکلاتی بیش از توان
ما هم به پرتویی از طلوع خورشید احتیاج داریم
تا گرم شویم و احساس کنیم که نزدیکیم
و با دستانمان رویاهایی را که به سمت مان می آیند بگیریم
به افکارمان مهلت دهیم و گوش کنیم


I sussurri del mare, dimmi, li senti anche tu?
Come un richiamo di pace in questo tempo veloce
Li senti anche tu? Sono i sussulti del cuore, lontani dalla ragione
Voci venute a svegliare da questo torpore
زمزمه ی دریا ٬ با من بگو٬ تو هم آن را حس میکنی؟
در این زمانه سرعت ٬صلح است که خواستار است٬
آیا تو نیز میشنوی؟ آنها لرزه های قلب هستند٬ دور از هر گونه منطقی
صدا ها می آیند تا از این کرختی و بی حسی بیدار کنند


?I sussurri del mare, dimmi, li senti anche tu
Nel nostro amarsi incapace di darsi una pace
?Li senti anche tu
Più forti delle parole e dello stesso dolore
Sono l'essenza di vita infinita
Che stiamo perdendo anche noi
زمزمه ی دریا ٬ با من بگو٬ تو هم آنرا حس میکنی؟
در عشق ناتوانمان از ایجاد صلح
تو هم آنها را میشنوی؟
کلماتی قویتر و همان درد٬
این دو جوهره زندگی بی انتهای ما هستند
همان چیزهایی که ما نیز از دست میدهیمشان


Anche noi
 ما نیز…


A noi volti perduti a guardare
Il cadere e il rialzarsi di mille frontieri
Basterebbe scrutare un po' l'anima dentro di noi
Per riuscirsi a trovare
E poi con gli occhi arrivare dove arrivano i sogni
Dare spazio ai pensieri e ascoltare
 ما جرأت نگاه کردن را از دست داده ایم
برآمدن و سقوط کردن چندباره هزاران مرز
شاید آنقدر کافی بود تا ما را متوجه روح درونمان کند
آنچه که یافتنش تقریبا ناممکن شده است….
و چشمانی که همچنان به آستانه رویاها خیره شده
تا مجالی به افکار دهد و گوش فرا دارد

?I sussurri del mare, dimmi, li senti anche tu
Come un richiamo di pace in questo tempo veloce
?Li senti anche tu
Sono i sussulti del cuore, lontani dalla ragione
Voci venute a svegliare da questo torpore
 زمزمه ی دریا ٬ با من بگو٬ تو هم آنرا حس میکنی؟
در این زمانه سرعت صلح است که خواستار است٬
آیا تو نیز میشنوی؟
آنها لرزه های قلب هستند٬ دور از هر گونه منطقی
صدا ها می آیند تا از این کرختی و بی حسی بیدار کنند


?I sussuri del mare, dimmi, li senti anche tu
Nel nostro amarsi incapace di darsi una pace
?Li senti anche tu
Più forti delle parole e dello stesso dolore
Sono l'essenza di vita infinita
Che stiamo perdendo anche noi
زمزمه ی دریا ٬ با من بگو٬ تو هم آنرا حس میکنی؟
در عشق ناتوانمان از ایجاد صلح
تو هم آنها را میشنوی؟
کلماتی قویتر و همان درد٬
این دو جوهره زندگی بی انتهای ما هستند
همان چیزهایی که ما نیز از دست میدهیمشان


Più forti delle parole e dello stesso dolore
Sono l'essenza di vita infinita
Che stiamo perdendo anche noi
کلماتی قویتر و همان درد٬
این دو جوهره زندگی بی انتهای ما هستند
همان چیزهایی که ما نیز از دست میدهیمشان

Anche noi… Anche noi
ما نیز…ما نیز…

 

2162 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.