مهاجرت به نوا اسکوشیا از طریق نیروی متخصص بسته شد

مهاجرت به نوا اسکوشیا از طریق نیروی متخصص بسته شد

طبق آخرین اعلامیه اداره مهاجرت نوا اسکوشیا, از روز ٢٨ آوریل ٢٠١٤ پذیرش پرونده متقاضیان مهاجرت به نوا اسکوشیا از طریق نیروی متخصص متوقف میشود. طبق این بیانیه , پرونده هایی که بعد از آخر وقت اداری روز ٢٨ آوریل به دست اداره مهاجرت نوا اسکوشیا برسد پذیرش نخواهند شد

 

  اداره مهاجرت نوا اسکوشیا به پردازش پرونده های رسیده خواهند پرداخت و فقط ١٥٠ پرونده کامل اول را به ترتیب الویت در تاریخ دریافت پرونده قبول خواهند کرد. پرونده بقیه متقاضیان که برای امسال انتخاب نشده اند به خودشان بر گردانده خواهد شد. اداره مهاجرت نوا اسکوشیا از تمام متقاضیان مهاجرت نیروی متخصص نوا اسکوشیا دعوت میکند که پرونده خود را برای پذیرش سال آینده که از اول ژانویه ٢٠١٥ آغاز خواهد شد آماده و ارسال کنند.

تخمین اداره مهاجرت نوا اسکوشیا این است که تا تابستان امسال ١٥٠ پرونده برگزیده را انتخاب کند. پرونده های قبول نشده برای امسال به صاحبانشان برگردانده خواهد شد و این متقاضیان مانند بقیه باید دوباره در صورت تمایل برای سال آینده از نو پرونده تشکیل بدهند. در پایان اداره مهاجرت نوا اسکوشیا بیان کرد که چون لیست مشاغل و بقیه شرایط مهاجرت به روش نیروی متخصص نوا اسکشیا با توجه به نیاز استان طراحی میشود, امکان تغییر لیست مشاغل و بقیه شرایط واجد شرایط شدن در این روش مهاجرت در سال آینده وجود دارد ولی قطعی نیست.

541 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.