موسسه آموزشی سرزمین زبان

    پکیج طلایی

بزرگترین مجموعه ی لغات زبان انگلیسی با روش کدبندی و تصویر سازی

به خاطر سپاری لغات مشکل زبان انگلیسی با این روش حل شد

با این روش روزانه 150 لغت بدون فراموشی حفظ کنید

 تمام لغات مورد نیاز برای کنکورها و ازمونهای مختلف  زبان انگلیسی

کافیست قبل از تهیه این مجموعه مثال ها را ببینید

برای نمایش جزئیات بیشتر کلیک کنید
خرید محصولات آموزش زبان


نمونه سوالات زبان انگلیسی

سال سوم دبیرستان دیماه

زبان انگلیسی سوم دبیرستان

 

در این پست از سایت زبان دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی مربوط به سال سوم متوسطه مربوط به امتحانات دیماه آورده شده است

 

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲

نمونه سوال زبان انگلیسی  دیماه سوم متوسطه ۳

نمونه سوال زبان انگلیسی  دیماه سوم متوسطه ۴

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۵

نمونه سوال زبان انگلیسی  دیماه سوم متوسطه ۶

نمونه سوال زبان انگلیسی  دیماه سوم متوسطه ۷

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۸

نمونه سوال زبان انگلیسی  دیماه سوم متوسطه ۹

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۰

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۱

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۲

نمونه سوال  زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۳

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۴

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۵

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۶

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۷

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۸

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۱۹

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۰

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۱

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۲

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۳

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۴

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۵

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۶

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۷

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۸

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۲۹

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۳۰

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۳۱

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۳۲

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۳۳

نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه سوم متوسطه ۳۴

Facebook