نوشتن پایان نامه ای عالی

پايان نامه

How to Write a Thesis

آموزش نوشتن پايان نامه به زبان انگليسي

هر مقطع تحصيلي در انتها به يك پايان نامه اي مناسب و خوب نيازمند است و نوشتن يك نوشتن پايان نامه اي عالي ملزم به يادگيري در نگارش آن مي باشد كه مطالب گوناگوني دراين حيطه وجود دارد.كه كتاب چگونه يك پايان نامه بنويسم به شما در نوشتن يك پايان نامه به زبان انگليسي كمك مي كند.

اصولاً هر دانشجویی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، برای خاتمه‌ تحصیلات خود لازم است اثری تحقیقی را تهیه و ارایه نماید. این اثر در واقع عصاره و چکیده‌ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی او محسوب می‌شود. پایان‌نامه به معنای تأییدی برای تلاش‌های یک دانشجو است و نشانگر فعالیت‌های منسجم او به حساب می‌آید که با راهنمایی استادان راهنما و مشاور آنرا به پایان می‌رساند. نباید پایان‌نامه همانند همه‌ درس‌های دیگر تلقی شود و ارزش و نمره‌ آن مورد توجه باشد، بلکه ارزش آن در قدرت خلق اندیشه و راه حل دانشجو باید مورد توجه قرار گیرد. تعدادی از صاحب‌نظران دو واژه‌ی پایان‌نامه و رساله (Theses & Dissertation) را به کار می‌برند.پایان‌نامه مظهر توان علمی و اخلاق حرفه‌ای یک دانشجو است.

کتاب How to Write a Thesis میتواند راهنمای خوبی برای نوشتن پایان نامه شما به زبان انگلیسی باشد .

Synopsis

How to Write a Thesis can be read with profit by anyone who writes professionally, whether proposals, reports, monographs or a thesis. It is oriented to someone writing a PhD thesis, but has a lot to say about writing in general. It deals with the process.

This is the book that all PhD supervisors and their students have been waiting for: the first comprehensive overview of the many different writing practices, and processes, involved in the production of a doctoral thesis. Crammed full of explanations, shortcuts and tips, this book demystifies academic writing in one fell swoop. Everyone who reads it will be massively enabled as a writer. Professor Lynne Pearce, Associate Dean for Postgraduate Teaching, University of Lancaster

Rowena Murray’s down-to-earth approach both recognises and relieves some of the agony of writing a PhD. The advice in this book is both practical and motivational; sometimes it’s ‘PhD-saving’ too. By using Rowena Murray’s techniques of regular snacking, instead of occasional bingeing, I managed to rescue my PhD from near-death at a time of work overload. Christine Sinclair, Part-time PhD student and lecturer in Educational Development, University of Paisley

This book evolved from fifteen years’ experience of teaching thesis writing. The contents have been tried and tested with postgraduates and academics. Early chapters explore the ambiguities and subtleties of thesis writing in detail. Later chapters are more compact, listing steps in the writing process. All chapters provide examples to illustrate techniques and activities to progress writing.

When writing a thesis, students must be ready to develop new modes of writing. The harsh reality is that those who like to work to goals are likely to have to submit to floundering around, reconstructing their well laid plans, whilst those who hate to be driven by goals, or do not see the point of them, will have to submit to deadlines and milestones that may seem like millstones

1602 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.