نکاتی در مورد تلفظ کلمات در انگلیسی

نکاتی در مورد تلفظ کلمات در زبان انگلیسی

یکی از مهمترین اصولی که در یادگیری زبانهای خارجی باید رعایت کنید، یادگیری تلفظ صحیح لغات در کنار معنی آنهاست. توجه کنید که اگر تنها به معنی فارسی و مثالهای آن اکتفا نمایید و تلفظ صحیح لغت را نیاموزید، لغت در مکالمه کاربرد چندانی نخواهد داشت. در این آموزش قصد داریم تا نکات مهم تلفظ کلمات در زبان انگلیسی را بیان کنیم.

تلفظ


۱-هرگاه بعد از حرف C یکی از حروف صدادار A,I,Y قرار گیرد، حرف C صدای "س" فارسی را می دهد. مانند:
سینما Cinema
اگر حرف دیگری جز A,I,Y باشد،صدای "ک" می دهد.مانند:
دکتر Doctor

۲-بعد از حرف m،حرف b خوانده نمی شود.مانند:
بره lamb


۳- پیش از حرف n حرف k خوانده نمی شود.مانند:
زانو Knee
دانستن know

۴-حرف l در ترکیبات alf,alk,alm,olk خوانده نمی شود.مانند:
گردش کردن Walk
گوساله Calf

۵-بعد از حرف s حرف t خوانده نمی شود.به خصوص در ترکیبات Sten و Stle حرف t خوانده نمی شود.مانند:
دژ Castle
 بستن Fasten

۶-حرف n بعد از m در آخر کلمه خوانده نمی شود.مانند:
موقر Solemn
  ستون Column

۷-در آخر کلمه معمولا حرف g پیش از حرف n خوانده نمی شود.مانند:
طراحی کردن design
امضا کردن sign

۸-حرف w در ابتدای کلمه و قبل از حرف r خوانده نمی شود.مانند:
اشتباه wrong
نوشتن Write

۹-در وسط کلمه و به ویژه بعد از حرف i حروف gh خوانده نمی شود.مانند:
جنگ flight
شب night

۱۰-حرف h بعد از w در کلمات زیر خوانده نمی شود:
چه what                کجا where
سفید white            چرا why
چه وقت when         کدام which

۱۱-پسوند tion در آخر کلمات،صدای "شن" فارسی می دهد.مانند:
اطلاعات information
انقلاب revolution

۱۲-ترکیب برخی از حروف حرف های زبان فارسی را ایجاد می کند. مانند:

ق ، غ =gh

ف =ph

ژ =zh

خ =kh

چ =ch

ش =sh

۱۳-در کلماتی که به uختم می شوند معمولاً صدای خودش یعنی (یو) را می دهد مثل : use , fuse

uدر ترکیب queیاgue  تلفظ نمی شود مثل :

Dialogue , antique

در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می دهد مانند :

Cut , but , cult

 

 

2434 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.