پاراگراف ها مقالات مجتمع

كتاب

Paragraphs and Essays: with Integrated Readings

كتاب يازدهم پاراگراف ها و مقالات مجتمع

كتاب پاراگراف ها مقالات كه در نسخه يازدهم به خوانش مجتمع نوشته شده است كه در آن با زبان عاميانه و مردمي و بسيار قابل درك نوشته شده است و به اساني قابل استفاده و مطالعه مي باشد.

ویرایش یازدهم کتاب Paragraphs and Essays: with Integrated Readings که در سال ۲۰۱۱ به بازار ارائه شده است همراه کتاب Sentences, Paragraphs, and Beyond از سری محبوب دوکتابی Brandon منتشر شده است است .کتاب پیش رو با زبانی عامیانه و غیررسمی و جذاب نوشته شده  و براحتی قابل استفاده و مطالعه است .

596 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.