چند اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی و معادل آن ها در فارسی

چند اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی ومعادل آن ها در فارسی

در این نوشته چند اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی را به همراه معادل یا ترجمه آن ها در فارسی  بیان می کنیم.

اصطلاح پرکاربرد

این اصطلاحات را در ادامه می خوانیم .

همین و کم داشتیم

that crowns it all

 

همینه که هست

like it or lump it

 

هنر کردی

big deal!

 

هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه)

it`s the thin edge of the wedge

 

هوا تو دارم

I am with you

 

هول شدم

got panicky

 

هیچ جا مثل خونه ادم نمیشه

east or west,home is best

 

یالا!تکونی به خودت بده

come on!shake a leg

 

یکبار برای همیشه

once and for all

 

یکه خوردم.

i was taken aback

 

هم عقیده هستیم.

we are of the same mind

 

همه فن حریف است.

he is a handy man

 

هرطور میل شماست.

as you wish

 

هرطور صلاح بدانید

as you think proper

 

هر چیزی حدی داره.

there is measure in all things

 

زیر قول خود زد.

he broke his word/promise

 

صداتم درنياد ها

Don't breathe a word

 

ديگه دوستت ندارم

 

I don't love you anymore

 

باحال بود

That was cool

 

شايدبراي شماهم اتفاق بيفتد

It may happen to you too

 

چه خبر

How is everything

 

آب در هاون می کوبی

you are beating a dead horse

 

وعده سر خرمن بهم داد

he promised me the moon

 

از زیر کار در رو هست

he is a real goof _ off

 

داره گور خودشو میکنه

 

he is digging his own grave

 

بهت بر نخوره

don't take it personally

 

هرجورراحتي

As you wish

 

تصمیمو گرفتم

I've made my mind

 

احترام خودتو نگه دار

Hold your respect

 

بهت نشون میدم

I'll show you

 

یادش بخیر

Good old days

 

خدابخیرکنه

God help me

 

دیگه سفارش نکنما

Keep that in mind

 

دستت طلا

Good job

 

بچسب به کارت

Stick to your job

 

بیچاره شدم

It's the end of me

 

دلم شورمیزنه

I am worried

 

4923 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.