جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

کاربرد انواع قیدها در زبان انگلیسی

کاربرد انواع قیدها در زبان انگلیسی

در آموزش قبل به معرفی قیدها در زبان انگلیسی پرداختیم و ترتیب قرار گرفتن آن ها را در جملات آموزش دادیم. حال در این آموزش به بررسی کاربرد قیدها در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

قیدها

کاربرد قیدها:

۱-چگونگی انجام فعل

?He drove slowly.—How did he drive

۲-معرف صفت

?He drove a very fast car.—–How fast was his car

۳-معرف یک قید دیگر

?She moved quite slowly down the aisle. —-How slowly did she move

قیدها در حقیقت اینکه کی،چرا،کجا و تحت چه شرایطی یک اتفاق افتاده یا قرار است بیفتد را بیان می کنند.

اکثرا قیدها به ly– ختم می شوند  اما ly– نمی تواند  تضمین خوبی برای قید بودن باشد چرا که کلماتی هستند که به ly– ختم می شوند و قید هم نیستند, بلکه صفت هستند..ببینید :

lovely-lonely-motherly-friendly-neighborly

مثال:

.That lovely woman lives in a friendly neighborhood

 

قید می تواند معرف صفت باشد اما صفت نمی تواند قید را معرفی کند.

از more- most- less- least برای نشان دادن درجه قید استفاده می شود.

.With sneakers on, she could move more quickly among the patients

.The flowers were the most beautifully arranged creations I've ever seen

.She worked less confidently after her accident

.That was the least skillfully done performance I've seen in years

 

ساختار as—–as می تواند برای ساختن قیدهایی که برابر و یکسان هستند استفاده شود.

.He can't run as fast as his sister

تعدادی از قیدها دو فرم دارند:یکی با ly– و دیگری بدون ly-.

و این دو معانی متفاوتی دارند.

.He arrived late

 

.Lately,he couldn't seem to be on time for anything

 

گاهی قیدها مثل یک تشدید کننده بر یک چیز عمل می کنند. این قیدها میتوانند تاکیدی،تفصیلی و یا برای موارد دیگری که خفیف تر هستند  استفاده شوند. به مثال های زیر دقت کنید.

تاکیدی:

.I really don't believe him

.He literally wrecked his mother's car

.She simply ignored me

.They're going to be late, for sure

 

تفصیلی:

.The teacher completely rejected her proposal

.I absolutely refuse to attend any more faculty meetings

.They heartily endorsed the new restaurant

.I so wanted to go with them

.We know this city well

 

موارد خفیف:

.I kind of like this college

.Joe sort of felt betrayed by his sister

.His mother mildly disapproved his actions

.We can improve on this to some extent

.The boss almost quit after that

.The school was all but ruined by the storm

 

استفاده از قید در اعداد ترتیبی

….First- Second- third- Fourth

 

قیدها می توانند در اول ، وسط و یا آخر جمله بیایند,  به عنوان مثال به قید حالت در جملات زیر دقت کنید.

اول

.Solemnly the minister addressed her congregation

وسط

.The minister solemnly addressed her congregation

آخر

.The minister addressed her congregation solemnly

 

همچنین قیدهای تکرار میتوانند در موقعیت های مختلف در جملات ظاهر شوند.

قبل از فعل اصلی

.I never get up before nine o'clock

مابین فعل کمکی و فعل اصلی

.I have rarely written to my brother without a good reason

قبل از فعل Used to

.I always used to see him at his summer home

 

قیدهای زمان میتوانند هم قبل از فعل اصلی و هم مابین فعل کمکی و فعل اصلی ظاهر شوند.

قبل از فعل اصلی

.He finally showed up for batting practice

مابین فعل کمکی و فعل اصلی

.She has recently retired

نکته دیگر اینکه قیدها به این ترتیب درجملات میایند.

حالت+مکان+تکرار+زمان

توجه کنید.

.Beth swims enthusiastically in the pool every morning before dawn

.Dad walks impatiently into town every afternoon before supper

.My friend naps in her room every morning before lunch

 

قیدهای باقاعده تماما به ly– ختم می شوند.

dangerously-carefully-nicely-horribly-easily-electronically

 

قیدهای بی قاعده متفاوت هستند و ly– نمیگیرند.

Well-Fast-Hard

اگه صفتی به y ختم شود, y را برمی داریم و i را جایگزین می کنیم و بعد از اضافه کردن ly– به قید تبدیل میشود. مثال:

Happy

Happi

Happily

 

اما استثنا هم داریمShy

shyly

 

اگه صفتی به le– ختم شود به جای آن ly– قرار می دهیم و به قید تبدیل می شود.

Terrible  

Terribly

 

اگه صفت به e– ختم شود بدون تغییر ly– را اضافه می کنیم و به قید تبدیل می شود. مثل :

Safe

Safely

1167 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.