دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی

english grammar in persian دانلود کتاب آموزش گرامرزبان انگلیسی به زبان فارسی

این کتاب نسخه کامل کتاب آموزش گرامر نوشته  سعیدعنایت پور  می باشد که شامل ۱۸۴ صفحه است

لیست مطالب
۱٫ مقدمه مؤلف
۲٫ این جزوه برای چه کسانی مفید است؟
۳٫ معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه
۴٫ ساختار کامل جمله (مرور سریع و ساده گرامرِ اجزای یک جمله)

فاعل
• ضمایر فاعلی
• فعل
• قید مکان
• قید زمان
• صفت ملکی
• مفعول
• ضمایر مفعولی
• صفات ملکی
• افعال کمکی (معین)
The • حرف تعریف
• دو فعلیها در جمله
have to و must • تفاوت
۵٫ زمان حال ساده (حاضر ساده)
۶٫ کلمات پرسشی یا استفهامی
۷٫ زمان حال استمراری
۸٫ زمان گذشته ساده
To Do .9
۱۰ . امری کردن فعل
Simple future tense : 11 . زمان آینده ساده
۱۲ . ربط دو جمله
tell & say 13 . دو کلمه
۱۴ . قیود زمان
۱۵ . حرف تعریف
۱۶ . ضمایر ملکی
۱۷ . حالت اضافی و یا مالکیت دو اسم :
۱۸ . ترجمه به انگلیسی
Future Continuous Tense « زمان آینده استمراری » .19
Sequence of tenses : 20 . تطابق زمانها
«Used to » .21
Question tag « ضمیمه های سؤالی » .22
Avoid Repatition 23 . جلوگیری از تکرار اسم
The additions 24 . جلوگیری از تکرار جمله
CAN 25 . در آینده
MUST 26 . در آینده
WANT 27 . در آینده
Some &any .28
۲۹ . ضمایر نیمه مجهول
۳۰ . دو ملکیتی ها
possesive forms : 31 . حالات ملکی
Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله
۳۳ . جملات دو سؤالی ۸۶
ضمایر انعکاسی ۸۷ Reflexive pronouns (self ) .34
Here & There .35
« it » 36 . بحث
۳۷ . صرف یک فعل در ۱۶ زمان
« حروف اضافه مکان » .38
۳۹ . حال کامل ( ماضی نقلی ) :
گذشته کامل ) ) « ماضی بعید » .40
۴۱ . آینده کامل استمراری
۴۲ . گذشته کامل استمراری
adjective 43 . صفت
The same as .44
adverb 45 . قید
intensifiers (very, too, enough) : 46 . کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند
۱۲۷ Such .47
enough و too 48 . گسترش جمله با
«Other» « دیگر » .49
Relative Pronouns 50 . ضمایر موصولی
۵۱ . جملات گذشته حدسی و گذشتة غیر واقعی
۵۲ . آیندة کامل
Conditionals 53 . جملات شرطی
۵۴٫« والا » Otherwise
۵۵٫کاشکی  ای کاش « Wish »
if 56 . کلمات معادل
It is time . 57 . وقتش است که
IF 58 . حذف
Unless .59
Would rather .60
as if – as though .61
in Case » . 62 . (مبادا نکنه
۱۵۸ Both .63
۱۵۹ active & passive voice : 64 . حالت معلوم و مجهول
• صفت فاعلی
• صفت مفعولی
• مصدر مجهول
• طریقه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول
• زمان هایی که قابل تبدیل به مجهول هستند
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم به سئوالی مجهول
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم که با کلمه پرسشی شروع شده باشد به مجهول
• جای قیدها در جملات مجهول :
• مجهول کردن جملاتی که دارای دو مفعول هستند.
• مجهول کردن جمله هایی که فعل حسی و حرکتی دارند.
• مجهول کردن فعل امر
۶۵ . جملات سببی یا وجه سببی :
۶۶ . مجهول جملات سببی
reported speach 67 . نقل قول
Indirect speech 68 . نقل قول غیر مستقیم
• تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم .
• فعل گزارشگر در نقل قول خبری
• تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم
• طریقة تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم:
• طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.
• تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم :
• تغییر اصطلاحات زمان و مکان در نقل قول غیر مستقیم :
• طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم :
( gerund ) 69 . اسم مصدر
to 70 . فعلهایی که می توان بعد از آنها اسم مصدر به کار برد و هم مصدر با

ابن کتاب گرامر زبان انگلیسی برای افراد با همه سطوح زبان مفید می باشد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی .

 
 
6065 بازدید
3 دیدگاه

3 پاسخ به “دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی”

  1. atefe گفت:

    khili khili khili mamnon khili ketab khobieeeeeeeeee

  2. atefe گفت:

    khili khili khili mamnon khili ketab khobieeeeeeee

  3. mojtaba گفت:

    تشکر ازشما بسیار عالی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.