کلمات کلیدی آزمون ACT

كلمات كليدي

ACT Word Games

تسلط بر ۵۰۰ کلمه کلیدی آزمون ACT

در اين مجموعه كه شامل پانصد كلمه كليدي مي باشد و مناسب براي آزمون ACT است شما مي توانيد كلمات كليدي كه در اين آزمون زياد به كار رفته را مطالعه و آن ها را به ذهن بسپاريد و درصد موفقيت خود را در اين آزمون افزايش داده.

ACT هم نظیر SAT  یکی از امتحانات استاندارد برای ورود به دانشگاه در آمریکا است. بیشتر در قسمت‌های میانی آمریکا و شمالی آمریکا استفاده می‌شود و SAT در قسمت‌های کناره‌ای در جنوب آمریکا استفاده می‌شود.

 

The ideal resource for students looking to make ACT studying fun. By completing a series of challenging word games, students can brush up on their vocabulary skills to prepare for the exam’s English and Reading sections. ACT Word Games features over 500 words and a variety of vocabulary-building activities: –crossword puzzles –anagrams –cryptograms –word scrambles –matching-column exercises –hidden meaning puzzles Students also get access to additional and ACT practice games online

untitled

866 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.