دانلود کتاب Book of Idioms

book1

دانلود كتاب

American Language Course: Book of Idioms

كتابي ديگر در زمينه اصطلاحات انگليسي كه نام آن كتاب اصطلاحات استرا فراهم نموده ايم.در اين كتاب اصطلاحات عاميانه انگليسي است كه اين كتاب مي تواند يك مرجع خوب براي يادگيري اصطلاحات باشد.

اصطلاحات عامیانه انگلیسی ( یا همان Idioms  که به قسمتی  از زبان گفته می شود که  که کلمات برای معنی اصلی و همیشگی خود بکارنمی روند و معنی دیگری بخود می گیرند) رنگ و بوی خاصی به زبان انگلیسی بخشیده اند اما بهمان اندازه برای کسانی که زبان مادریشان انگلیسی نیست می تواند یک مشکل  محسوب شود کتاب ایدیمها  یک مرجع راحت با اصطلاحات و عبارات عامیانه و رایج انگلیسی می باشد. هر کدام از آنها با یک مثال و توضیحات لازم آمده است که به فهم بهتر انها به زبان آموز کمک می کند.کتاب آیدیمها مکمل خوبی برای یادگیری انگلیسی برای زبان آموزان سطح متوسطه و پیشرفته محسوب می شود

 

American Language Course: Book of Idioms
Publisher: Defense Language Institute English Language Center
Publication date: 2003
Number of pages: 67
Format / Quality: PDF
Size: 12 MB

 

Idioms bring color to language, but they can be a problem for nonnative speakers. The BOI is a handy reference with useful idioms, slang and special expressions. Each entry has an example sentence along with the definition. The BOI is a helpful supplement for intermediate and advanced students.

Preface
Objective
The Book of Idioms is designed to assist in the acquisition of current American English idiomatic expressions.

Intended Audience
This book was written with English as a Second or Foreign Language (ESLIEFL) students in mind. Students enrolled in the American Language Course (ALC) will benefit from these expressions in their follow-on-training (FOT) courses, as this book includes general military expressions as well as everyday expressions.
Layout
Idiomatic expressions are listed in alphabetical order, and students can find example sentences for every idiom. Certain expressions are grouped by a common keyword. Within each grouping, expressions are alphabetized, numbered, and placed in brackets with example sentences following. Expressions with multiple meanings are presented in a readable manner with each meaning and its example sentence indicated by a lowercase letter in parentheses.


book2

1398 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.