اصطلاحات رایج در مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

اصطلاحات مکالمات تلفنی در زبان انگلیسیphoto_2017-01-30_23-44-00

 

🔷pick up
🔹برداشتن گوشی

🔷Hang up
🔹گذاشتن گوشی

🔷Speak up
🔹بلند صحبت کردن

🔷Hold on
🔹گوشی را نگه داشتن(منتظر ماندن)

🔷Put through
🔹وصل کردن تماس تلفنی

🔷Get through
🔹موفق شدن در صحبت با کسی

🔷Cut off
🔹قطع شدن تماس تلفنی

🔷Call back
🔹دوباره تماس گرفتن با کسی

780 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.