خوش امد گویی و ملاقات در زبان روسی

Русский/Russian روسی

Транскрипция/Transcription

آوا نویسی

Перевод/Translation

Здравствуйте

[sdra’stvuyte]

Hello                                   سلام

استفاده برای افرادی که شما آنها را به خوبی نمی شناسید.

Привет

[prive’t]

Hi                                       سلام

استفاده برای افرادی که شما آنها را به خوبی می شناسید.

Доброе утро

[do’broe u’tro]

Good morning 

         صبح بخیر                           

Добрый день

[do’bry den’]

Good afternoon

 بعد از ظهر بخیر                            

Добрый вечер

[do’bry ve’cher]

Good evening

عصر بخیر                                   

Рад(а) вас видеть

 

[ra’d(a) vas videt’]

Nice to see you

از ملاقات شما خوشبختم             

Рад – برای مردان

Рада – برای خانم ها

Позвольте представиться…

Меня зовут …

[pazvo’lte predsta’vitsa]

[menya’ zavu’t]

Let me introduce myself…

اجازه دهید خودم را معرفی نمایم             

My name is …

اسم من است …                              

قابل استفاده در سخنرانی های رسمی

Давайте познакомимся

[dava’yte paznako’mimsya]

Let’s get to know each other

اجازه دهید تا با هم آشنا شویم                

Приятно познакомиться

[priya’tno paznako’mitsa]

It’s pleasure to make the acquaintance with sb

موجب خشنودی است تا با یکدیگر آشنا شویم

?Как поживаете/поживаешь

[kak pajiva’ete/pajiva’esh]

?How are you

حال شما چطور است؟                       

?Как поживаете – برای حالت رسمی

?Как поживаешь  – برای حالت دوستانه

?Как дела

[kak dela’]

?What’s up

چه خبر؟                                     

استفاده در حالت غیر رسمی

?Как ваше здоровье

[kak va’she zdaro’vye]

?How do you feel yourself

چه احساسی دارید؟                           

استفاده در حالت رسمی

Чем вы сейчас занимаетесь?

Чем ты сейчас занимаешься?

[Chem vy seicha’s zanima’etes]

[Chem ty seicha’s zanima’eshsya]

?What do you do in life

چه کاری انجام میدهید؟                       

 

زمانی استفاده میشوند که شما شخصی را به مدت طولانی ملاقات نکرده اید و اکنون تمایل دارید تا بدانید که او چه کاری انجام میدهد.

?Где вы сейчас работаете

?Где ты сейчас работаешь

[Gde vy seicha’s rabo’taete?]

[Gde ty seicha’s rabo’taesh?]

?Where do you work now

اکنون در کجا مشغول به کار هستید؟         

?Какое ваше хобби

?Какое твое хобби

Мое хобби …

[kako’e vache ho’bby]

[kako’e tvoye ho’bby]

[moye ho’bby]

?What’s your hobby

سرگرمی شما چیست؟

 

My hobby is …

سرگرمی من است….

Мне нравится …

[mne nra’vitsa]

I like to do …

مایلم که ….                           

До свидания

[da svida’niya]

Good bye

بدرود                                  

استفاده در حالت رسمی

Рад(а) был(а) вас видеть

[ra’da by’la vas vi’det]

I was pleased to see you

از ملاقات شما خرسندم.             

Пока!

[paka’]

Bye

خدا نگهدار                            

استفاده در حالت غیر رسمی

До скорой встречи

[da sko’roy vstre’chi]

See you soon

به زودی شما را می بینم.                    

Увидимся

[uvi’dimsya]

See you later

بعدا شما را میبینم                             

اموزش خوش امد گویی و ملاقات در زبان روسی

در این اموزش کلمات و جملات مناسب ملاقات و خوش امد گویی به زبان روسی می باشد که برای علاقه مندان به یادگیری زبان روسی بسیار مهم و ضروری و همچنین پرکاربرد می باشد.

1876 بازدید
برچسب ها :
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.