نمایش مطالب در رابطه با موضوع: {درس روز زبان آلمانی}

درس های تمرینی بخش ۱۵

ger2

در این بخش سعی می‌کنیم استفاده از صفت‌های ساده را در جمله‌ها تمرین کنیم. جمله‌های زیر را بلند بخوانید.

ادامه مطلب ...
1083 بازدید

درس های تمرینی بخش ۱۳

ger4

در جمله‌های پایین با ضمایر فاعلی بیشتر آشنا می‌شوید. جمله‌های زیر را با صدای بلند تمرین کنید.

ادامه مطلب ...
894 بازدید

درس های تمرینی بخش ۱۲

India - Goethe Institute in New Delhi

تمرین زیر مربوط به ضمایر ملکی ساده mein و Ihr است. توجه داشته باشید که ضومیر ملکی Ihr با توجه به بزرگ بودن حرف اول مربوط به حالت مودبانه (و نه سوم شخص مونث) است.

ادامه مطلب ...
963 بازدید

درس های تمرینی بخش ۱۱

ger2

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن درباره محل را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

ادامه مطلب ...
1040 بازدید

درس های تمرینی بخش ۱۰

ger1

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن با was را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

ادامه مطلب ...
990 بازدید

درس های تمرینی بخش ۹

ger2

سوالات بله/خیر و زیر را پرسیده و سپس به آنها جواب دهید.

ادامه مطلب ...
1131 بازدید

درس های تمرینی بخش ۷

درس های تمرینی بخش ۶

درس های تمرینی بخش ۵

India - Goethe Institute in New Delhi

تمرین زیر درباره سوال کردن و پاسخ دادن درباره محل افراد است. جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

ادامه مطلب ...
1222 بازدید

درس های تمرینی بخش ۴

درس های تمرینی بخش ۳

ger1

تمرین زیر طریقه سوال کردن درباره افراد را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

ادامه مطلب ...
1357 بازدید

درس های تمرینی بخش ۲

ger5

تمرین زیر شروع کوتاه و ساده یک مکالمه را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

ادامه مطلب ...
1104 بازدید