دسته ها

همه ی نوشته ها در: درس روز گرامر فرانسه

آموزش مقدماتی زبان فرانسه حروف الفبا

در درس امروز آموزش زبان فرانسوی سایت حروف الفبای زبان فرانسه همراه با مثال های آورده شده است. حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها زبان فرانسه ۲۶ حرف دارد: A B C D E F G H I J K L M اِم اِل کَ ژی ای اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ   N O P Q R S T U V W X Y Z زِد ایگ رِک ایکس دوبل وِ وِ ئو تِ اِس اِق کو پ اُ اِن   حروف صدادار  Voyelle  حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. این … ادامه