آخرین اخبار : 

داستان های انگلیسی

داستان کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه

داستام  کوتاه انگلیسی  داستان کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه The purpose of life A long time ago, there was an Emperor who told his horseman that if he could ride on his horse and cover as ...

داستان انگلیسی پروانه باترجمه فارسی

داستان انگلیسی پروانه داستان انگلیسی پروانه A man found a cocoon of a butterfly. One day a small opening appeared. He sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force ...

داستان سگ پشمالو

Shaggy Dog Story داستان انگلیسی سگ پشمالو سطح مقدماتی     مجموعه بسیار جالب از داستان های کوتاه انگلیسی برای یادگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی داستان انگلیسی یکی از بهترین متد های یادگیری زبان در کوتاه ...

داستان صوتی انگلیسی

داستان صوتی انگلیسی داستان انگلیسی سطح 1 شامل 400 لغت   داستان صوتی انگلیسی A song for Ben  تعداد صفحات: 23 طول فایل صوتی: 20 دقیقه داستان صوتی انگلیسی یکی از بهترین روش های آموزشی زبان انگلیسی می ...

قصه های کوتاه انگلیسی با ترجمه روان فارسی | پیرمرد

Storytelling قصه یک پیرمرد بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، لذت ...

داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه روان فارسی | هوش و زکاوت

Storytelling داستان فرد باهوش بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، لذت ...

داستان کوتاه و آموزنده انگلیسی با ترجمه روان فارسی | جان

Storytelling داستان ساده و روان بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، ...

داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه روان فارسی | تسلط بر زبان

Storytelling داستان کوتاه بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، لذت خوندن ...

داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه روان فارسی | تقویت زبان

داستان Story داستان انگلیسی بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، لذت خوندن ...

ترجمه انگلیسی اشعار حافظ | اشعار و غزل های حافظ شیرازی

حافظ   در این پست سعی کرده ایم ترجمه اشعار حافظ را (البته 3 غزل مشهور حافظ) برای شما آماده کنیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد بدون شک حافظ یکی از بزرگترین ...

داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی | عاشقانه و آموزنده

Define Romance داستان رمانتیک بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، لذت خوندن ...

داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی و توضیح لغات|قسمت ۴

داستان Story داستان انگلیسی The Winepress بدون شک یکی از بهترین و ارزان ترین راه های تقویت زبان خوندنه. با خوندن علاوه بر اینکه به طور ضمنی و ناخودآگاه گرامر تقویت می شه، ...