ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

✔️ یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

✔️ افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

✔️ یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

✔️ مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

نمایش مطالب در رابطه با موضوع: {آموزش زبان ترکی}

آموزش زبان ترکی آذربایجانی همراه با الفبا

یادگیری زبان ترکی آذری

یادگیری زبان ترکی آذری

آموزش زبان ترکی آذربایجانی

==========
الفبای زبان ترکی آذربایجانی

الفبای زبان ترکی آذربایجانی در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است. هم اکنون در آذربایجان ایران از الفبای عربی و در کشور جمهوری آذربایجان از الفبای لاتین استفاده می شود.
الفبای زبان ترکی آذربایجانی(مرسوم در کشور آذربایجان ):

آ ا عا A a مثل کلمه ی آغاج ağac : درخت

اَ َ (فتحه)، ه ـه، عَـ Ə ə مثل کلمه ی ال əl : دست

اُو و، عُـ O o مثل کلمه ی اُتاق otaq : اتاق

او و، عو U u مثل کلمه ی اوشاق uşaq : کودک

او و، عو Ü ü تلفظ در کلمه گوموشو gümüşu : نقره‌ای

اؤ ؤ Ö ö تلفظ در کلمه گؤز göz : چشم

ائـ ئـ ئ، عِـ (کسره) E e مثل کلمه ی ائل el : مردم

بـ ب B b

پـ پ P p

تـ ت، ط T t

جـ ج C c تلفظ در کلمه جان can : جان

چـ چ Ç ç تلفظ در کلمه چای çay : رود، چای

هـ ـهـ ، حـ ح H h

خـ خ X x

د ـد D d

ر ـر R r

ز ـز، ضـ ض، ظ Z z

ژ J j

سـ س، صـ ص، ثـ ث S s

شـ ش Ş ş

غـ ـغـ ـغ غ Ğ ğ

فـ ف F f

قـ ق Q q تلفظ در کلمه قیزیلی qızılı : طلایی

کـ ک K k

گـ گ G g

لـ ل L l

مـ م M m

نـ ن N n

و V v

ایـ یـ ی I ı تلفظ در کلمه ساری sarı : زرد

یـ ی Y y فقط صدای “ی” می دهد در کلمه ی ” یار” (صدای “ای” نمی دهد مثل “ایران” )

ایـ یـ ی İ i فقط صدای “ای” می دهد در کلمه ی ” ایران” (صدای “ی” نمی دهد مثل “یار” )

به جز حروفی که تلفظ آنها در جلوی آن قرار دارد، تلفظ بقیه حروف مشابه زبان فارسی می باشد.

نكته مهم: واج “ای” که مشابه آن در فارسی هم هست و همان طور تلفظ می شود، در خط لاتین ِ نوشتار ِ ترکی آذری، در هر دو صورت ِ حرف بزرگ و حرف کوچک، نقطه دارد: İ i

و حرف “ای” ِ کوتاه که معادل فارسی ندارد، نه در حرف بزرگ و نه در حرف کوچک نقطه ندارد: I ı

سوال: آیا ترکی آذربایجانی، مثل فارسی واج /ق/ دارد؟

جواب: بله. ترکی آذربایجانی واج /ق/ دارد، اما در نوشتار به صورت “غ” نوشته می شود. مانند: “آغلادی” به معنای گریه کرد، که “غ” ِ آن مانند واج /ق/ فارسی تلفظ می شود.

اما اکثر کلماتی که بین فارسی و ترکی آذربایجانی مشترک می باشند و نوشتار فارسی آنها با “ق” است ( مانند کلمه “اقتصاد” ) ، در ترکی حرفی بین “ق” و “گ” تلفظ می شود که مثال صوتی و نوشتاری آن در بالا ذکر شد.
==========

زبان ترکی آذربایجانی ۹ واکه ( حرف صدادار) دارد که عبارتند از : A Ə E İ I O Ö U Ü
و با الفبای عربی: آ اَ ائـ ایـ ایـ اُ اؤ او او. زبان فارسی ۶ واکه دارد که عبارتند از: اَ اِ اُ آ او ای

حروف صدادار (واکه‌ها) نقش مهمی را در زبان ترکی آذربایجانی بازی می کنند و تقریبا ۴۰% از ساختمان و ترکیب این زبان را تشکیل می دهند. حروف صدادار در این زبان، به ۲ گروه تقسیم می شوند که فراگیری آنها از مهم ترین بخش های یادگیری زبان ترکی آذربایجانی است. در حقیقت پسوند های افعال و کلمات در این زبان، وابسته به حروف صدادارِ کلمه یا فعلی است که قرار است صرف شود و یا پسوند بگیرد. این خصلت باعث می شود ترکی زبان آهنگینی باشد.

واکه‌ها (حروف صدادار) به ۲ گروهِ : ‌واکه‌های آهنگ پایین، و واکه‌های آهنگ بالا تقسیم می شوند.

۱- واکه‌های آهنگ پایین، واکه هایی هستند که صدایی نرم و در عین حال صدایی بم دارند و عبارتند از:

آ A – اُ O – او U – ای I

مثال:

آل al : بگیر

اُل (اول) ol : بشو

اوچ uç : بپر

ایشیق ışıq : روشن

۲- واکه های آهنگ بالا، واکه هایی هستند که صدایشان تیز و یا نازک است و به عبارتی آهنگ بالایی دارند و عبارتند از:

اَ (فتحه) Ə – ائـ (کسره) E – ای İ – اؤ Ö – او Ü

مثال:

اَت ət : گوشت

ائشیت eşit : گوش کن

ایشلَه işlə : کار کن

اؤپ öp : ببوس

گول gül : بخند (فعل امر)، گُل
==========
( حروف بی‌صدای ضعیف (بی‌ثبات) )

حروف بی صدا در زبان ترکی آذربایجانی به دو دسته تقسیم می شوند. این یعنی برخی حروف در آخر کلمه، موقع گرفتن پسوند، تغییر می کنند. این قابلیت به آهنگین تر شدن زبان کمک شایانی می کند.
این قاعده به نوعی دیگر در زبان فارسی هم وجود دارد. در زبان فارسی وقتی “ن” و “ب” پشت سر هم قرار بگیرند، حرف “ن” به صورت “م” تلفظ خواهد شد.
مثال:
قنبری… در تلفظ: /قمبری/
منبر… در تلفظ: /ممبر/
سُنبل… در تلفظ: /سُمبل/
منتها در زبان ترکی آذربایجانی، تغییر حروف دقیق تر هستند و از قوانین بیشتری تبعیت می کنند و مختص به محاوره نیستند، بلکه در نوشتار هم باید آنها را رعایت کرد.
۱ – حروف بی صدای ضعیف (بی ثبات)
حروفی هستند که صدای آنها ثابت نبوده و در مواردی به ویژه در اشعار و در کتب قدیمی تغییر صدا می دهند. این ۸ حرف عبارتند از:
چ Ç – ق Q – ح H – ک K – پ P – س S – ش Ş – ت T
از حروف مذکور ۵ حرف وقتی بین دو واکه (حرف صدادار) قرار بگیرند، تغییر صدا می دهند. یعنی:
” ک K “ تبدیل به ” ی Y ” می شود
” ق Q “ تبدیل به ” غ Ğ ” می شود
” چ Ç ” تبدیل به ” ج C ” می شود
” پ P ” تبدیل به ” ب B ” می شود
” ت T ” تبدیل به ” د D ” می شود.
شایان ذکر است در زبان ترکی آذربایجانی ِ امروز، فقط به تغییر حروف ” ک K ” و ” ق Q ” اهمیت داده می شود و آن رابا اصولی که بالاتر گفته شد، صرف می کنند.
مثال:
یئمک yemək : غذا……….. یئمییم yeməyim : غذای من
” ک K ” همان طور که اشاره شد حرف ضعیف (بی ثبات ) است و در ترکیب ِ ” یئمییم “ (غذای من)، بین دو حرف صدادار ِ ” فتحه ə ” و ” ای i ” قرار گرفته است. طبق قاعده ای که ذکر شد، حرف ” ک K ” به حرف ” ی Y ” تبدیل خواهد شد.
یئمک + یم : یئمـ ک (ک –> ی) یم => یئمییم yemək + im: yemə k (k–>y) im => yeməiym
مثال:
اوشاق uşaq : کودک …… اوشاغیم uşağım : کودک من، بچه ی من
” ق Q ” همان طور که اشاره شده حرف بی ثبات است و در ترکیب ” اوشاغیم ” (کودک من، بچه ی من)، بین دو واکه ی (حرف صدادار) ” آ a ” و ” ای ı ” قرار گرفته است و طبق قاعده ای که گفته شد، حرف ” ق Q ” به حرف ِ ” غ Ğ ” تبیدل خواهد شد.
اوشاق + یم : اوشا ق ( ق –> غ ) یم => اوشاغیم uşaq + ım: uşa q (q–> ğ) ım => uşağım
مثال های دیگر:
اُخوماق: خواندن… اُخوماغیم: خواندن ِ من (ق–> غ) (oxumaq… oxumağım (q –> ğ
گولمَک: خندیدن…. گولمَییم: خندیدن ِ من (ک –> ی) (gülmək… gülməyim (k –> y
آغلاماق: گریه کردن..آغلاماغیم: گریه کردن ِ من (ق–> غ) ( ağlamaq…ağlamağım (q–> ğ
ایتمَک: گم شدن…. ایتمَییم: گم شدن ِ من (ک –> ی) (itmək…itməyim (k –> y
دینمَک: حرف زدن.. دینمَییم: حرف زدن ِ من (ک –> ی) (dinmək…dinməyim (k –> y
دئمَک: گفتن…… دئمَییم” گفتن ِ من (ک –> ی) (demək…deməyim ( k –> y

استثنا:
کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان ترکی آذربایجانی شده اند با قانون مذکور صرف نمی شوند و ” ک K ” و ” ق Q ” آنها بعد از گرفتن پسوند تغییر نمی کند.
مثال:
خالق ( کلمه عربی )….. خالقیم
بابک ( کلمه فارسی )…. بابکیم
اما کلمه ی ترکی ِ “ بَه بَک ” ….. بَه بَه ییم ( ک –> ی)

==========
( حروف بی‌صدای قوی (باثُبات) )
واج های زبان ترکی آذربایجانی را می توان به ۳ بخش اصلی تقسیم کرد: واکه ها (حروف صدادار)، حروف بی صدای ضعیف (بی ثبات)، و حروف بی صدای قوی (با ثبات)
حروف صدادار ( ۹ حرف صدادار) و حروف بی صدای ضعیف ( ۸ حرف بی صدا) را شرح دادیم. در اینجا با حروف بی صدای قوی (با ثبات) آشنا خواهیم شد.
زبان ترکی آذربایجانی تعداد ۱۵ حرف با ثبات ( قوی ) دارد که وقتی در آخر کلمه بیایند، مستقل از پسوند می باشند و تغییر نمی کنند. به جز حروف صداداری که ذکر شد و حروف بی صدای ضعیف ( که عملا در ترکی آذربایجان ِ امروز فقط دو مورد آن ( ” ک ” و ” ق ” ) صرف می شود)، بقیه ی حروف، حروف بی صدای قوی (با ثبات ) را تشکیل می دهند، که عبارتند از:
ب B – ج C – خ X – د D – ر R – ز ( ذ، ض، ظ ) Z – ژ J – غ Ğ – ف F – گ G – ل L – م M – ن N – و V – ی Y
مثال:
گون gün : روز……. گونوم günüm : روزم
” ن N ” در انتهای کلمه ی گون gün (روز) حرف با ثبات است و با گرفتن پسوند تغییر نمی کند.
مثال:
کیتاب Kitab : کتاب…….. کیتابیم kitabım : کتابم
” ب B ” در انتهای کلمه ی کیتاب kitab (کتاب) حرف با ثبات است و با گرفتن پسوند تغییر نمی کند.
مثال های دیگر:
آد ad : اسم….. آدیم adım : اسمم
ائو ev : خانه …. ائویم evim : خانه ام
اَل əl : دست …. اَلیم əlim : دستم
گؤز göz : چشم ……گؤزوم gözüm : چشمم
قیز qız : دختر ….. قیزیم qızım : دخترم
استثنا:
واج ” ر R ” در برخی مواقع به شکل قوی، مانند کلمه ی گلیر (می آید) تلفظ می شود و در آن واج ” ر R ” غلیظ شنیده خواهد شد
همچنین واج ” ر R ” در برخی مواقع به شکل ضعیف تلفظ خواهد شد. مانند: بیر دَنَه bir dənə به معنای یک دانه، که در آن ر ِ کلمه ی “ بیر bir ” به معنای یک، تلفظ نخواهد شد و به شکل بی دَنَه bi dənə شنیده خواهد شد.
==========
( تعریف کلمه و معرفی انواع آن )

کلمه:

کلمه از اجتماع چند واج تشکیل می شود، به عبارت دیگر کلمه از حروف مختلف ساخته می شود. در ساختار کلمه ساده ترکی، تمام حروف صدادار ِ (واکه ) یک کلمه، یا جز حروف صدادار آهنگ پایین ( واکه های آهنگ پایین) هستند، یا جز حروف صدادار آهنگ بالا (واکه های آهنگ بالا)، که به آنها اشاره شد.

۱- حروف صدادار آهنگ پایین:

آ A – اُ O – او U – ای I

مثال:

یاشار Yaşar : که در آن واج ” آ a ” دوبار تکرار شده است که جز حروف صدادار آهنگ پایین می باشد (تمامی حروف صدادار (واکه های یک کلمه ) جز حروف صدا دار آهنگ پایین هستند).

توران Turan : که در آن واج ” او u ” و واج ” آ a ” ، هر دو جز حروف صدادار آهنگ پایین هستند ( تمامی حروف صدادار (واکه های یک کلمه ) جز حروف صدادار آهنگ پایین هستند).

۲-حروف صدادار آهنگ بالا:

اَ (فتحه) Ə – ائـ (کسره) E – ای İ – اؤ Ö – او Ü

مثال:

گولمَک gülmək : خندیدن…. که در آن واج ” او ü ” و واج ” فتحه ə ” ، هر دو جز حروف صدادار آهنگ بالا هستند ( تمامی حروف صدادار (واکه های یک کلمه) جز حروف صدا دار آهنگ بالا هستند).

گـَـلمَک gəlmək : آمدن…. که در آن واج ” فتحه ə ” دو بار تکرار شده است که از حروف صدادار آهنگ بالا می باشد ( تمامی حروف صدادار (واکه های یک کلمه) جز حروف صدا دار آهنگ بالا هستند).

گئدمَک getmək : رفتن…. که در آن واج ” کسره e ” و واج ” فتحه ə ” ، هر دو جز حروف صدادار آهنگ بالا هستند ( تمامی حروف صدادار (واکه های یک کلمه) جز حروف صدا دار آهنگ بالا هستند).

البته این قانون برای کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان ترکی آذربایجانی شده است صدق نمی کند و این کلمات اکثرا به شکل اصلی خود در ترکی آذربایجانی وارد شده اند. هر چند حتی این کلمات هنگام گرفتن پسوند، از قوانین زبان ترکی آذربایجانی تبعیت می کنند.

کلمات به انواع مختلف تقسیم می شوند:

کلمه ساده : یاشار Yaşar – حوسین (حسین) Hüseyn – توران Turan

کلمه ترکیبی با پسوند : حوسین دَه ( حسین دَه) Hüseyndə : در [ پیش ] حسین – گولَندَه güləndə : موقع خندیدن

نکته: حروف صدادار کلمه ی ترکیبی با هم هماهنگ هستند ( طبق قانونی که بالاتر ذکر شد).

کلمه مرکب که به وسیله ی چند اسم یا چند کلمه ساخته می شوند:

محمدعلی Məhəmmədəli – گول باغی gülbağı : باغ گل

در جمله، هر یک از این کلمات برای خود نام مشخصی دارند.

اسم : حسن Həsən – باغ bağ – محمدعلی Məhəmmədali

فعل : گول gül : بخند – گلیرم gəlirəm : می آیم – گئت get : برو

صفت : گؤزَل gözəl : زیبا – یاخچی yaxşı : خوب

قید : ایندی indi : الان – بورا bura : اینجا – صاباح sabah : فردا

ضمیر : من mən ( بَن bən ) : من – سَن sən : تو – اونلار onlar : آنها، ایشان

کلمات ربطی : هم həm : هم – داهي dahı : باز

و کلمات تشبیهی، کلمات پسوندی، کلمات اضافی، حروف اضافی و… نیز به کار گرفته خواهند شد.

==========
( هماهنگی کوچک و علامات جمع)

زبان ترکی آذربایجانی، زبانی است که وابستگی زیادی به واکه ها ( حروف صدادار) دارد و نسبت به آنها بسیار دقیق عمل می کند. این عامل شاید در ابتدای امر یادگیری کمی دشوار به نظر آید، اما پس از مدت کوتاهی وقتی به آن عادت کنید و حروف صدادار را بشناسید، به ساده تر شدن زبان، کمک شایانی می کند و آن را بسیار آهنگین جلوه خواهد داد.
با واکه ها (حروف صدادار) آشنا شدیم و حضور و نقش آن را در کلمات اصیل ترکی دیدیم. به طور مثال کلمه ی ” یاخشی yaxşı ” به معنای خوب، یک کلمه ی ساده ( غیر مرکب) و اصیل ترکی است.( البته در محاوره به صورت “یاخچی yaxçı” استفاده میشود.) این کلمه دو واکه دارد : ” آ a ” و ” ای (ای ِ کوتاه) ı ” که هر دو, جزو واکه های آهنگ پایین هستند. یک کلمه ی غیر مرکبِ اصیل ترکی (کلماتی که از زبان های دیگر وارد ترکی نشده اند)، همیشه واکه های ( حروف صدادار) همگون دارد. بدین معنی که ” یاخشی yaxşi ” با ” ای ِ کشیده i ” غلط است ( چون ” ای ِ کشیده i ” واکه آهنگ بالا است و با واکه اول کلمه که ” آ a ” می باشد ( ” آ ” واکه آهنگ پایین است، همگونی ندارد) ، و حتما باید با ” ای ِ کوتاه ı ” که در نوشتار لاتین ترکی آذربایجانی نقطه ندارد (بر خلاف ای ِ کشیده i ) نوشته شود ( چون ” ای ِ کوتاه ı ” مانند ” آ a ” واکه آهنگ پایین است و با آن همگونی دارد) که به طبع تلفظشان هم متفاوت است. این قابلیت، زبان ترکی آذربایجانی را آهنگین جلوه می دهد.
هماهنگی کوچک:
۱- اگر آخرین حرف صدادار ( واکه) ریشه ی فعل و یا آخرین حرف صدادار (واکه) کلمه ای به حروف آهنگ پایین ختم شود، یعنی به ” آ a ” ، ” اُ o ” ، ” او u ” و ” ای ِ کوتاه ı ” ختم شود، در صرف ِ فعل، یا اضافه کردن پسوند به کلمه، حرف ِ صدادار ِ پسوند، ” آ a ” خواهد بود.
مثال:
قُویون qoyun : گوسفند……. قُویون‌لار qoyunlar : گوسفندها
آخرین حرف صدادار کلمه ی قُویون qoyun به معنای گوسفند، ” او u ” است که همان طور که آموختیم، واکه آهنگ پایین است. حالا می خواهیم پسوند (در اینجا علامت جمع) به آن اضافه کنیم. طبق قانون بالا، حرف صدادار ِ پسوند، ” آ a ” خواهد بود: لار lar که علامت جمع است.
مثال:
اُوت ot : علف …… اُوت‌لار otlar : علف‌ها
آخرین حرف صدادار کلمه ی اُوت ot به معنای گوسفند، ” اُو o ” است که همان طور که آموختیم، واکه آهنگ پایین است. حالا می خواهیم پسوند ( در اینجا علامت جمع) به آن اضافه کنیم. طبق قانون بالا، حرف صدادار ِ پسوند، ” آ a ” خواهد بود: لار lar که علامت جمع است.
مثال ها دیگر:
قادین qadın : خانم……. قادین‌لار qadınlar : خانم ها
کیتاب kitab : کتاب ….. کیتاب‌لار kitablar : کتاب ها
آدام adam : آدم ……. آدام‌لار adamlar : آدم ها
بولود bulud : ابر……بولودلار buludlar : ابرها
۲- اگر آخرین حرف صدادار ( واکه) ریشه ی فعل و یا آخرین حرف صدادار (واکه) کلمه ای به حروف آهنگ بالا ختم شود، یعنی به ” اَ (فتحه) ə ” ، ” ائـ (کسره) e ” ، ” اؤ ö ” ، ” او ü ” و ” ای (ای کشیده) i ” ختم شود، در صرف ِ فعل، یا اضافه کردن پسوند به کلمه، حرف ِ صدادار ِ پسوند، ” فتحه ə ” خواهد بود.
مثال:
گؤز göz : چشم…… گؤزلَر gözlər : چشم ها
آخرین حرف صدادار کلمه ی گؤز göz به معنای چشم، ” اؤ ö ” است که همان طور که آموختیم، واکه آهنگ بالا است. حالا می خواهیم پسوند ( در اینجا علامت جمع) به آن اضافه کنیم. طبق قانون بالا، حرف صدادار ِ پسوند، ” فتحه ə ” خواهد بود: لَر lər که علامت جمع است.
مثال:
اَل əl : دست …… اَل‌لَر əllər : دست ها
آخرین حرف صدادار کلمه ی اَل əl به معنای دست، ” فتحه ə ” است که همان طور که آموختیم، واکه آهنگ بالا است. حالا می خواهیم پسوند ( در اینجا علامت جمع) به آن اضافه کنیم. طبق قانون بالا، حرف صدادار ِ پسوند، ” فتحه a ” خواهد بود: لَر lər که علامت جمع است.
مثال های دیگر:
گول gül : گُل………. گول‌لَر güllər : گُل ها
ائو ev : خانه ……… ائولَر evlər : خانه ها
بول‌بول bülbül : بُل بُل………….بول‌بول‌لَر bülbüllər : بُل بُل ها
گون gün : روز ……گون‌لَر günlər : روزها
نکته: جمع مکسر عربی در زبان ترکی آذربایجانی کاربرد ندارد و کلماتی که از زبان عربی وارد زبان ترکی شده اند به صورت مفرد به کار می روند و جمع آنها با قواعد ترکی است. به طور مثال کلمه ی کیتاب kitab : کتاب از عربی وارد ترکی آذربایجانی شده است، اما جمع آن که کلمه ی ” کُتُب” است در ترکی آذربایجانی کاربرد ندارد و اینکلمه با قواعد ترکی جمع بسته می شود: کیتاب‌لار kitablar : کتاب‌ها

==========

سلام و احوال پرسی

سَلام səlam : سلام
** عَلَیکوم سَلام ( علیکم السلام ) ələyküm səlam : سلام علیکم ( در جواب سلام )
سَحَرینیز خئیر səhəriniz xeyir : صبحتان بخیر، صبح بخیر
آخشامیز خئیر axşamiz xeyir : عصرتان بخیر , عصر بخیر
گئجَنیز خئیر gecəniz xeyir: شبتان بخیر , شب بخیر
آدین نَه دیر ؟ ? adın nədir : اسم تو چیست؟ ( در محاوره ” ر r ” آخر ِ کلمه ی ” دیر dir ” شنیده نمی شود و مانند ” دی di ” تلفظ می شود : آدین نَه دی؟ ? adın nədi)

** مَنیم آدیم عَلی دیر mənim adım Əli dir : نام من علی است ( هر نامی می تواند به جای علی، قرار گیرد)
سیز نئجَه سینیز ؟ ? siz necəsiniz : حال شما چطور است؟ ( حالت رسمی، برای محاوره ی رسمی)
سَن نئجَه سن ؟ ? sən necəsən : چطوری؟ ( حالت غیر رسمی، برای محاوره ی دوستانه)
نَه وار نَه یُوخ ؟ ? nə var nə yox : چه خبر؟ ( معنی کلمه به کلمه: چی هست، چی نیست؟)

** یاخچیام ( یاخشیام ) yaxşiyam : خوبم

** چُوخ ساغ اُولون çox sağ olun : خیلی ممنونم

** تشککور ائدیرم ( تشکّر ائدیرم ) təşakkür edirəm : متشکرم، ممنونم (غالباً در محاوره” اِلیرَم elirəm “ استفاده میشود , تشککور الیرم )
آللاها تاپشیردیم ( الله ا تاپشیردیم ) Allaha tapşırdım :به خدا سپردمت، خداحافظ، خدانگهدار
** خودافیظ ( خدافظ ) xudaız : خداحافظ، خدانگهدار
** الله اَمانیندا Allah əmanında : در پناه خدا
==========
با قانون ” هماهنگی کوچک ” آشنا شدیم و کاربرد آن را در علامت های جمع ترکی دیدیم. ” لر lər ” و ” لار lar ” علامت های جمع ترکی آذربایجانی هستند که طبق قانون هماهنگی کوچک به آخر کلمات اضافه می شوند.

قانون هماهنگی کوچک را می توان به نوعی قانون همگون‌سازی صدای کلمات دانست؛ به نحوی که تمام حروف صدادار کلمه یا آهنگ بالا هستند یا آهنگ پایین که به آهنگین شدن زبان کمک ویژه ای می کند.

کاربرد دیگر قانون هماهنگی کوچک در مصدرسازی است.

مصدر در زبان ترکی آذربایجانی، از دو قسمت تشکیل شده است. ” ریشه ی فعل ” و ” پسوند مصدری ” . برای تفهیم بیشتر این موضوع به بررسی مصدر در زبان فارسی می پردازیم: در زبان فارسی مصدر از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن، فعل ماضی ساده سوم شخص مفرد است (مانند: رفت، آمد، خورد) و قسمت دوم آن حرف ” ن ” است که این دو در مجموع مصدر را تشکیل می دهند، مانند: رفتن، آمدن، خوردن

در زبان ترکی آذربایجانی، قسمت اول مصدر، ریشه ی فعل است، و قسمت دوم آن را یکی از دو پسوند ” مَک mək ” یا ” ماق maq ” تشکیل می دهد که بر اساس قانون هماهنگی کوچک به ریشه فعل اضافه می شود. قانون مصدرسازی دقیقا مشابه قانون علامات جمع است و هر دو از قانون هماهنگی کوچک تبعیت می کنند.

۱- اگر آخرین حرف صدادار (واکه) ریشه ی فعل به حروف آهنگ پایین ( آ a ، اُ o ، او u ، ای کوتاه ı ) ختم شود، باید پسوند ” ماق maq ” را به آخر ریشه اصلی فعل اضافه کنیم.

مثال:

آلماق almaq : گرفتن

” آل al ” ریشه اصلی فعل است و آخرین حرف صدادار (واکه) آن به ” آ a ” ختم شده است که جز حروف آهنگ پایین است. طبق قانونی که در بالا گفته شد، برای ساختن مصدر باید پسوند ” ماق maq ” را به آن اضافه کنیم : آلماق al+maq

مثال:

دورماق durmaq : ایستادن

” دور dur ” ریشه اصلی فعل است و آخرین حرف صدادار (واکه) آن به ” او u ” ختم شده است که جز حروف آهنگ پایین است. طبق قانونی که در بالا گفته شد، برای ساختن مصدر باید پسوند ” ماق maq ” را به آن اضافه کنیم : دورماق dur+maq

مثال های دیگر:

اُولماق olmaq : شدن

اینانماق ınanmaq : باور کردن

لازم به توضیح است که پسوند ” ماق maq ” در زبان محاوره به شکل ” ماخ max ” تلفظ می شود: مانند آلماخ، دورماخ. اما در نوشتار باید به صورت ” ماق maq ” نوشته شود. البته کمااینکه این پسوند در محاوره به شکل ” ماخ max ” تلفظ می شود، اما به هنگام صرف آن طبق قانون ” حروف بی صدای ضعیف ” که گفته شد، صرف می شوند. یعنی به هنگام صرف گفته می شود : آلماغیم almağım : گرفتن من – دورماغیم durmağım : ایستادن من

و به کار بردن آن به شکل : آلماخیم – دورماخیم غلط است. چون این کلمات درو واقع به ” ق q ” ختم شده اند که حرفی بی ثبات(ضعیف) است و هنگام قرار گیری بین دو حرف صدادار (واکه) تغییر می کند و به ” غ ğ ” تبدیل خواهد شد.

۲- اگر آخرین حرف صدادار (واکه) ریشه ی فعل به حروف آهنگ بالا ( فتحه ə ، ائـ (کسره) e ، اؤ ö ، او ü ، ای کشیده i ) ختم شود، باید پسوند ” مَک mək ” را به آخر ریشه اصلی فعل اضافه کنیم

مثال:

گـَـلمَک gəlmək : آمدن

” گـَـل gəl ” ریشه اصلی فعل است و آخرین حرف صدادار (واکه) آن به ” فتحه ə ” ختم شده است که جز حروف آهنگ بالا است. طبق قانونی که در بالا گفته شد، برای ساختن مصدر باید پسوند ” مَک mək ” را به آن اضافه کنیم : گـَـل+ مَک gəl+mək

مثال:

یئمَک yemək : خوردن

” یئـ ye ” ریشه اصلی فعل است و آخرین حرف صدادار (واکه) آن به ” ئـ (کسره) e ” ختم شده است که جز حروف آهنگ بالا است. طبق قانونی که در بالا گفته شد، برای ساختن مصدر باید پسوند ” مَک mək ” را به آن اضافه کنیم : یئـ + مَک yemək

مثال های دیگر:

ایچمَک içmək : نوشیدن

اؤپمَک öpmək : بوسیدن
==========
زبانشناسي

زبان يك پديده اجتماعي است كه به عنوان ابزاري براي مبادله فكر و احساس استفاده مي گردد. زبان بخاطر زندگي اجتماعي پديد مي آيد حتي اگر اين زندگي اجتماعي ، دو نفره باشد. بديهي است زندگي انفرادي و تك نفره نيازي به زبان ندارد.زبان مانند يك موجود زنده داراي تكامل و پويائي است و از ابتدائي ترين اصوات و كلمات شروع شده و در طول قرنها و هزاره ها كم كم ساختار يك زبان توانمند را به خود مي گيرد و با تغيير و تحولات فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و … تكامل مي يابد. از اين رو عده اي را اعتقاد بر اين است كه از روي گستردگي و غناي يك زبان مي توان قدمت آنرا حدس زد.
يك زبان به همان آرامي و پويائي كه مي تواند شكل بگيرد و غني شود ، به همان صورت آرام و آهسته نيز مي تواند منقرض شود. لذا تصور اينكه زبان يك محل در عرض چند دهه كاملاً منقرض شده و جاي خود را به زبان يا تركيبي از زبانهاي ديگر داده است ، بي اساس و غيرعلمي است.
زبانشناسان ، زبانهاي موجود دنيا را از نظر ساختاري در سه دسته مستقل بررسي مي كنند: زبانهاي تك هجائي ، زبانهاي تحليلي و زبانهاي التصاقي.
زبانهاي تك هجائي: در اين زبانها ، كلمات همگي تك هجائي بوده و جملات تركيبي از همين تك هجاها هستند. در اين زبانها ، خبري از پسوند ، پيشوند و ميانوند نيست و كلمات داراي حالت پذيري نيستند. در واقع تنها حالت پذيري كلمات همان همسايگي با كلمات تك هجائي ديگر مي باشد. زبانهاي چيني ، ويتنامي ، جاوه ، تبت و زبانهائي از آفريقا نمونه اي از زبانهاي تك هجائي هستند.
زبانهاي تحليلي : در اين گروه از زبانها ، ريشه كلمات ممكن است چند هجائي باشد. در اين زبانها ، از پيوستن پسوند يا پيشوند به كلمات ، كلمات جديدي بوجود مي آيند ، اما ضمن اين تركيبات ، تغييراتي نيز در ساختمان اصلي ريشه بوجود مي آيد. به عبارتي ، در اين زبانها ، ريشه كلمات ثابت نيست و ممكن است به صورتهاي ديگر تبديل گردد ، حتي ممكن است صورت اصلي ريشه كاملاً از بين رفته و صورت متفاوتي جايگزين آن گردد. مجموعه زبانهاي هند و اروپائي و سامي از اين دسته زبانها هستند كه بصورت خاص مي توان به زبانهاي فارسي و عربي اشاره نمود. البته ميزان اين تغيير و تحولات در ريشه كلمات در يك زبان نسبت به زبان ديگر يكسان نيست. مثلاً در زبان فارسي در اثر اين تركيبات ، صورت اصلي اسم پايدارتر است ولي ممكن است ريشه اصلي فعل كاملاً تغيير پيدا كند اما در زبان عربي هم اسم دچار تغيير اساسي مي شود هم فعل. براي مثال از فارسي: ديدن ، بين ، بازبيني ، ديدار.
زبانهاي التصاقي (پيوندي): در اين گروه از زبانها ، ريشه كلمات ممكن است چند هجائي باشد. در اين زبانها ، پيوند ريشه كلمات با بعضي كلمات كه ريشه نيستند ، معاني ديگري براي ريشه استخراج مي كند كه اين معنا ممكن است بسيار متفاوتتر از معناي ريشه باشد. براي همين دامنه لغات در اينگونه زبانها بسيار گسترده تر مي گردد. در اينگونه زبانها ، ريشه اصلي كلمات دست نخورده مي ماند و به راحتي قابل استخراج مي باشد. پيوندها در اينگونه زبانها ممكن است پيشوندي يا پسوندي باشد. مجموعه زبانهاي اورال ـ آلتاي و از آن جمله گروه زبان تركي اعم از آذربايجاني يا غيره ، در قالب زبانهاي التصاقي و از نوع پسوندي مي باشند. براي مثال از تركي:
گؤز ، گؤزل ، گؤزليم ، گؤزليمين ، گؤزليمينكي ، گؤزليمينكيدير.
تقسيم بندي گروه زبانهاي اورال ـ آلتاي
مجموعه زبانهاي اورال ـ آلتاي بسيار گسترده و متنوع هستند و از زبان تركي تا كره اي را شامل مي شوند اما هر كدام از آنها در شاخه ها و تقسيم بندي هاي جزئي تر از هم مستقل مي شوند. گروه زبانهاي اورال ـ آلتاي را مي توان بصورت زير تقسيم بندي نمود:
• شاخه تركي : كه خود به دو زيرشاخه تركي غربي (شامل آذري ، استانبولي ، تركمني) و تركي شرقي (شامل قزاقي ، قرقيزي ، ازبكي ، ياقوتي ، چاوشي ، اويغوري) تقسيم مي شود.
• * شاخه مغولي : شامل مغولي ، قالموق و بوريات است.
• شاخه فيني : شامل فيني ، لاپني ، مجاري و فنلاندي است.
• شاخه تونغوز : شامل تنغوز و مانجو است.
• شاخه ساموييد : شامل ساموييد است.
• شاخه خاور دور : شامل كره اي و ژاپني است.
پس زبان تركي آذربايجاني ، در مجموعه زبانهاي اورال ـ آلتاي و در شاخه زبانهاي تركي و در زيرمجموعه زبانهاي تركي غربي مي باشد.
==========
(ضمایر شخصی و ضمایر اشاره‌ای)

ضمایر شخصی

ضمیر شخصی کلمه ای است که به جای اسم می آید، تا از تکرار آن در جمله جلوگیری کند. در ترکی آذربایجانی، همانند فارسی تعداد ۶ ضمیر شخصی وجود دارد که به دو دسته ی مفرد و جمع تقسیم می شوند و عبارتند از :

مفرد جمع

فارسی | ترکی آذربایجانی ———————– فارسی | ترکی آذربایجانی

من | مَن (بن) mən ———————– ما | بیز biz

تو | سَن sən ———————– شما | سیز siz

او | اُ o ———————– آنها، ایشان | اُنلار onlar

” اُونلار onlar “ به معنای “ آنها، ایشان ” را در محاوره به شکل ” اُولار olar ” نیز به کار می برند.

در زبان ترکی آذربایجانی ضمایر شخصی جمع را مجددا به این شکل جمع می بندند:

بیزلَر bizlər : ماها سیزلَر sizlər : شماها
ضمایر اشاره‌ای

به کلماتی که به آنها به چیزی یا کسی اشاره می کنیم ( نشان می دهیم) ضمایر اشاره می گوییم و عبارتند از:

مفرد جمع

فارسی | ترکی آذربایجانی—————————- فارسی | ترکی آذربایجانی

این | بو bu —————————- اینها | بونلار bunlar (بولار bular )

آن، او | اُ o —————————- آنها | اُنلار onlar ( اُولار olar )

اینجا | بورا bura —————————- اینجاها | بورالار buralar

آنجا | اُرا ora ————————— آنجاها | اُرالار oralar

ضمیر اشاره ای ” شو şu ” به معنای ” این ” در بعضی کتب و اشعار قدیمی مورد استفاده قرار گرفته است.

مثال:

گـَـل بورا gəl bura : بیا اینجا ( البته در محاوره به صورت “ گَ بورا gə bura “ گفته می شود و ” ل L ” آن تلفظ نمی شود)
==========
( صرف فعل ایمک (۱))

در زبان ترکی آذربایجانی، ضمایر شخصی را به وسیله ی ریشه ی فعل “ایمک” صرف می کنند که تنها فعل بی قاعده ی زبان ترکی آذربایجانی است.
فعل مذکور عملکردی مانند مصدر “ بودن ” در زبان فارسی را دارد و به همان معنی نیز استفاده می شود. خود مصدر ” ایمک ” به شکل ” بودن ” مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه صرف آن به شکل ” هستم ” و ” هستی ” و… به کار گرفته می شود. مثال مشابه آن در زبان فارسی ” خوبم ” است، که در حقیقت به شکل ” خوب هستم ” می باشد، اما می توان از ضمیر متصل فاعلی ِ ” م ” استفاده کرد و آن را به شکل ” خوبم ” نوشت. توجه فرمایید مصدر ِ ” هستن ” در زبان فارسی وجود ندارد و مصدر آن ” بودن ” است.
فارسی ________________ ترکی آذربایجانی__________ علامت صرفی
من هستم ( منم) | َم منم mən əm | َم əm
تو هستی ( تویی) |ی      سن سن sən sən | سن sən
او هست | —     او دور O dur | دور dur
ما هستیم ( ماییم ) | یم بیزیک biz ik | ایک ik
شما هستید (شمایید) | ید سیز سینیز siz siniz | سینیز iz
ایشان هستند(ایشانند)| ند اُونلار دیر(لار) (onlar dır(lar | دیرلار dırlar
==========
اعداد

۱ bir بير

۲ İki ايكي

۳ Üç اوچ

۴ dörd دؤرد

۵ Beş بئش

۶ Altı آلتي

۷ Yeddi يددي

۸ Səkkiz سككيز

۹ Doqquz دوققوز

۱۰ On اون

۲۰ Yirmi اییرمی

۳۰ Otuz اوتوز

۴۰ Qırx قیرخ

۵۰ Əlli اللی

۶۰ Altmış آلتمیش

۷۰ Yetmiş یئتمیش

۸۰ seksənهشتاد

۹۰ Doxsan دوخسان

۱۰۰ Yüz یوز ۱۰۰۰ Min مین

ادامه مطلب ...
2394 بازدید

آموزش زبان ترکی استانبولی

amoozesh-tourkiyehآموزش زبان ترکیه ای

آموزش زبان ترکیه استانبولی

 

الفبای زبان ترکی استانبولی، از بیست و نه حرف از حروف لاتین تشکیل شده است، که با تغییرات اندک بصورت الفبای ترکی در آمده است.این حروف عبارتند از

A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, F f, G g, Ğ ğ, H h, I ı, İ i, J j, K k, L l M m, N n, O o, Ö ö,

P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z

از این ۲۹ حرف ۸ حرف صدادار ۲۱ حرف بیصدا می باشد.

حروف صدادار عبارتند از:  A a, E e  I ı, İ I ،O o, Ö ö, U u, Ü ü,

و حروف بیصدا عبارتند از:B b, C c, Ç ç, D d, F f, G g, Ğ ğ, H h, J j, K k, L l M m, N n, P p, R r, S s, Ş ş, T t,  V v, Y y, Z z

حروف صدادار

همانطوری که ذکر شد، در زبان ترکی حروف به دو دسته صدادار(ÜNLÜ) و بیصدا(ÜNSÜZ) تقسیم می شوند که در زیر به برخی از ویژگی آنها اشاره می کنیم:

YUVARLAK

DÜZ

 

DAR

GENİŞ

DAR

GENİŞ

U

O

I

A

KALIN

Ü

Ö

İ

E

İNCE

۱)      در ترکی هیچگاه دو حرف صدادار پشت سر هم نمی آیند به جز چند کلمه که از دیگر زبانها وارد ترکی شده اند
مانند:

Şiir-fiil-saat

۲)      قانون BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU

A)     هرگاه اولین حرف صدادار در یک کلمه ترکی kalın  باشد بقیه حروف صدادار آن نیز kalın خواهد بود. مانند:

ANLAM-AÇIK-BARIŞ-OKUL-OKŞAMAK-YUMURTA-YOĞURT-UÇAK

B)      هرگاه اولین حرف صدادار در یک کلمه ترکی İNCE باشد بقیه حروف صدادار آن نیز İNCEخواهد بود. مانند:

Erkek-eğitim- öğretmen-ödev-özgür-işçi

این قانون مهمترین قانون حروف ترکی به شمار می رود

موارد استثنا:

I. برخی کلمات مرکب از این قانون پیروی نمی کنند مانند:

Bilgisayar-çiçektozu-güneybatı-karadeniz

II. در ترکی دهها هزار کلمه وجود دارد و به ندرت کلماتی پیدا می شود که ریشه ترکی داشته واز این قانون تبعیت نمی کنند و به مرور زمان دستخوش تغییراتی شده اند مانند:

alma→elma                              karındaş→kardeş               ana→anne

III. برخی از کلماتی که از دیگر زبانها وارد ترکی شده اند:

Dikkat-şişman

IV. دربین صدها پسوند در زبان ترکی تنها ۵ پسوند از این قانون پیروی نمی کنند :

yor       -ken             -ki              -leyin            -(i)mtrak

۳)       قانون küçük ünlü uyumu

در ترکی در یک کلمه بعد از düz ünlü  حتما düz ünlü و بعد از yuvarlak ünlü یا dar yuvarlak  و یا geniş düz بایستی استفاده شود که این برای صحیح نوشتن بسیار کمک می کند.

Düz ünlüden sonra

a→ a , ı                          anlam-açık

e→e , i                     elemek- eğitim

ı→a , ı              ısmarlamak-ısınmak

i→e, i                          izlemek- izin

YUVARLAK ÜNLÜLERDEN SONRA

o→a, u                           oynamak, okul

ö→e, ü                           öğretmen, öğüt

u→a, u                           uyanmak, uyku

ü→e, ü                              üretmek, ütü

نکته مهم: پس با توجه به قانون فوق می توان نتیجه گرفت که حروف o , ö  فقط در اولین بخش کلمه می توانند قرارگیرند که این قانون نیز در نوشتن و همچنین در آزمون TÖMER کمک زیادی به ما می کند، به استثنا چند کلمه که از دیگر زبانهاوارد ترکی شده اند مانند:

Horoz, alkol, radyo,profesör, konsolos, aktör, doktor

حروف بیصدا

حروف ünsüz نیز به دو گروه تقسیم می شوند :

 Yumuşak: b,c,d,g,ğ,j,l,m,n,r,v,y,z             Sert:ç,f,h,k,p,s,ş,t

برای سهولت در یادگیری حروف Sert کافیست کلمه زیر را یادبگیریم.

fıstıkçışahap

یکی از مهمترین کاربردهای حروف Sert این است که اگراین حروف در آخر هر کلمه ای یافت شوند و پسوندی بخواهیم به آن اضافه کنیم که باحروف d , c    شروع شده اند حرف d  به t   و حرف c   به   ç  تبدیل می شود.

نکته مهم: هر گاه در آخر کلمات ترکی حروف t,ç,p,k  باشد بعد از گرفتن پسوندی که با حروف صدادار شروع شده باشد این تغییرات اتفاق می افتد:

T→d                      dört→dördüncü

ç→c                             ağaç→ağacı

p→b                            kitap→kitabı

k→ğ                       yaprak→yaprağı

البته در افعال به جز ۲ فعل etmek , gitmek   ، در بقیه افعال اتفاق نمی افتد. همچنین اندک کلماتی نیز هستند که از این قانون تبعیت نمی کنند:

Kart, et, tüp, top,at,kent,sert,çift, sanat, davet, barut,paket, bulut,

dinamit,pilot,saat,bilet, kravat, hayat,koç

ادامه مطلب ...
643 بازدید

چگونه لهجه خود را کاهش دهیم | آموزش کامل

English accent

بهتر صحبت کنیم

چگونه لهجه خود را کاهش دهيم؟بسياری از مشکلاتی تلفظی که زبان‌آموزان با آنها مواجه هستند در نتيجه استفاده غلط از اصواتی است که در زبان مادری خود به کار مي‌برند. بنابراين مشکلات تلفظی که شما از آن رنج مي‌بريد احتمالاً مشابه مشکلاتی است که ديگر زبان‌آموزان «هم زبان» شما هم با آن مواجه هستند. آموزش کامل در ادامه

ادامه مطلب ...
3274 بازدید

دانلود دیکشنری فارسی به ترکی استانبولی Farsça Türkçe Sözlük

دانلود دیکشنری ترکی به فارسی

دانلود دیکشنری

در این ساعت از سایت زبان دانلود برای شما فرهنگ لغتی را معرفی میکنیم که به راحتی میتوانید در کامپیوتر خود. لغاات و جملات خود را از فارسی به ترکی ترجمه کنید . کتاب دیکشنری فارسی به ترکی استانبولی اثر دکتر “محمد کانار” که در ادامه مطلب میتوانید دانلود و استفاده فرمایید

ادامه مطلب ...
11375 بازدید

مهم ترین دلایل ناکامی ما در یادگیری زبان چیست؟

Failure to learn

ناکامی در یادگرفتن

كتابها، فيلمهاي صوتي – تصويري، كلاسهاي آموزشي رسمي و غير رسمي، نرم افزارها و پهنه گسترده اينترنت در كارند تا امر فراگيري يك زبان خارجي تحقق يابد. آيا اشكال در بهره هوشي ما دانش آموزان و دانشجويان ايراني است كه با گذراندن بيش از ده سال از دوران راهنمائي تا دانشگاه هنوز نتوانستهايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم؟ چرا ما دانش آموزان و دانشجويان ايراني با گذراندن بيش از ده سال، از دوران دبيرستان تا دانشگاه، هنوز نتوانستهايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم. بدون شك اشكال در بهره هوشي و توانائيهاي ما نيست بلكه مشكل در …

ادامه مطلب ...
1084 بازدید

آموزش زبان ترکی استانبولی

اموزش زبان تركي

در اين قسمت از اموزش ها مي توانيد آموزش زبان ترکی استانبولی را دانلود نمائيد كه براي كساني كه مي خواهند زبان تركي را بياموزند مي تواند مفيد باشد.

نام کتاب:آموزش زبان ترکی استانبولی
تعداد صفحات: ۱۸
فرمت کتاب: PDF
زبان کتاب: فارسی
حجم ۱٫۱۵ مگابایت
توضیحات:
ترکی استانبولی (به ترکی استانبولی: Türkçe و یا Türkiye Türkçesi) یکی از زبان‌های شاخه جنوب غربی یا گروه اوغوز، زبان‌های ترکی است. ترکی استانبولی عمدتاً توسط ساکنان و مهاجران ترک‌ تبار ترکیه و تعدادی دیگر از کشورها تکلم می‌شود. حروف الفبای ترکی استانبولی، از بیست و نه حرف از حروف لاتین تشکیل شده است. که با تغییرات جزئی بصورت الفبای ترکی در آمده است. کتاب آماده شده شما را طی  هفت جلسه بصورت مقدماتی با این زبان (الفبا، دستور زبان، مکالمه  و …) آشنا می کند

 ppptt4

ادامه مطلب ...
3948 بازدید

مکالمات روزمره زبان ترکی

زبان تركي

فرمت فابل : PDF

مکالمات روزمره زبان ترکی استانبولی با تلفظ و ترجمه انگلیسی

كتاب مکالمات روزمره زبان ترکی مكالمه هاي زبان تركي به زبان تركي استانبولي است كه در اين مجموعه به اين مكالمات اشاره شده است.

مجموعه حاضر شامل مجموعه ای از جملات به زبان ترکی و معادل آنها به زبان ترکی استانبولی می باشد . این مجموعه در واقع می توان به عنوان یک منبع کم حجم و سریع از جملات پرکاربرد ترکی استانبولی  که شما در هر لحظه امکان استفاده دارید می باشد .

چنانچه می خواهید به کشور ترک زبان سفر کنید توسط این فایل می توانید به سرعت جمله دلخواهتان را پیدا کنید . برای مثال :         GULE GULE          Good Bye                  Gud Bay

همانطور که ملاحظه می کنید کلمه ترکی همراه ترجمه انگلیسی به همراه فرم تلفظ همراه هم آمده است .

برای دانلود این فایل از سایت آموزش زبان زبان دانلود به لینک زیر مراجعه کنید .

ادامه مطلب ...
8370 بازدید

یادگیری زبان Rosetta Stone 2.0.8.1

يادگيري زبان تركي

آموزش زبان ترکی با نرم افزار روستا استون

Turkish Level 1

یادگیری زبان توسط نرم افزار و برنامه هاي خاص يكي از شيوه هاي مهم و موثر در امر يادگيري زبان است كه در اينجا براي شما برنامه يادگيري Turkish Level 1 قرار داده ايم.

امروزه زبان یکی از مهمترین وسیله های ارتباطی در میان مردم سراسر جهان به شمار میرود. در واقع هر فرد با آموختن زبان یک کشور به راحتی می تواند با افراد آن کشور ارتباط برقرار کند به همین خاطر امروزه کلاسهای آموزش زبان در سراسر دنیا از علاقه مندان بسیار زیادی بر خوردار است. اما حضور در این کلاسها برای همه ی افراد امکانپذیر نبوده زیرا برخی از افراد به دلیل مشغله ی کاری زیاد خود نمی توانند در کلاسهای یادگیری زبان خارجه شرکت کنند. به همین منظور این دسته از افراد برای اینکه از سایر افراد جامعه عقب نمانند از نرم افزارهای کمک آموزشی بهره میگیرند. تا به حال نرم افزار های مختلف یادگیری زبان خارجه به خصوص زبان انگلیسی ساخته شده است که هر کدام از آنها دارای نقاط ضعف و قوت بسیار زیادی هستند اما در این میان یکی از نرم افزارهایی که در این عرصه از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نرم افزارهای آموزش زبان در میان کاربران برخوردار است نرم افزار RosettaStone میباشد. این نرم افزار به عنوان نرم افزار شماره یک آموزشی در جهان، توسط مردم ۱۵۰ کشور دنیا با موفقیت استفاده شده است و توسط کمپانی های معتبر و معروفی همچون IBM و Telekom و نیز هزاران مدرسه و کالج جهت آموزش کاربران و کار آموزان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین این نرم افزار در زمینه آموزش و ارتقا سطح دانش زبان برنده جایزه Dynamic Immersion™ method شده است. شما با استفاده از این نرم افزار بسیار قدرتمند دیگر نگرانی از بایت یادگیری زبانهای خارجه نخواهید داشت زیرا در آن تمامی ابزارها نظیر Audio-Lingual, Communicative, Task-Based Study و … به صورت پیشرفته و کاملآ مدرن قرار دارد. کار آموزان با کمک این نرم افزار طی ۲۱۰ جلسه آموزش زبان را فراخواهند گرفت که البته این ۲۱۰ جلسه در دو سطح ۹۲ جلسه ای و نیز ۱۱۸ جلسه ای خواهد بود و پس از اتمام این جلسات به راحتی شما قادر خواهید بود به زبان مورد نظرتان صحبت کنید. یکی دیگر از قابلیتهای بسیار عالی این نرم افزار تلفظ صحیح کلمات و جملات و نیز تست آنها میباشد. در واقع ابتدا شما به تلفظ صحیح لغات گوش میدهد و سپس آنها را تکرار می کنید، در اینصورت خواهید دید که پس از گفتن لغت مورد نظر، نرم افزار درصد تلفظ صحیح جمله ای را که قرائت کرده اید را به شما نشان میدهد. خرید این نرم افزار از شرکت سازنده ی آن به دلایل تحریم و سایر مسائل برای کاربران ایرانی وجود ندارد البته از روشهای دیگری میتوان این نرم افزار را تهیه نمود و همانطور که در اکثر سایتهای ایرانی مشاهده میکنید این نرم افزار محبوب را با قیمتهای بسیار بالا برای فروش قرار داده اند اما سایت میهن دانلود بر خلاف سایر سایتهای ایرانی قصد دارد هر چند روز یکبار آموزش یکی از زبانهای این نرم افزار را به صورت کاملآ رایگان برای شما کاربران گرامی قرار دهد و امروز هم آموزش زبان Turkish را که شامل Level 1 میباشد را از بسته ی نرم افزاری RosettaStone برایتان آماده کرده ایم که شما میتوانید به صورت کاملآ رایگان آن را دانلود کنید.
توضیحات کامل تر و ویژگیهای نرم افزار در ادامه مطلب موجود است …

 

 

برخی از ویژگی های این نرم افزار:
– آشنایی با لغات و جملات در هر زبان و یادگیری آنها.
– آشنا شدن با فرهنگ های خاص هر زبان.
– آشنایی با گرامر زبان مورد نظر و یادگیری آن.
– آموزش خواندن و نوشتن لغات در زبان مورد نظر.
– تلفظ صحیح لغات و امکان تست لغت قرائت شده.
– گرفتن تمرین در پایان هر جلسه ی آموزشی.
– یادگیری زبان در ۲۱۰ جلسه به صورت سطح بندی ۹۲ و ۱۱۸ جلسه ای.
– داشتن تمرین های هوشمند جهت آشنایی با لغات و طرز بیان آنها.
– داشتن مجموعه از آموزش های کاربردی و مفید در هر زبان.
– امکان استفاده از نرم افزار در دانشگاه ها و کلاسهای زبان خارجه.
– مقدمات و کلیات لغوی مانند سن و سال ، نسبت های خانوادگی و …
– آموزش طریقه ی پرسیدن سوال ، احوال پرسی و …
– آموزش ساعات مختلف روز، روزهای هفته ، آب و هوا و …
– آموزش انواع معذرت خواهی ها ، درخواست های مودبانه و …
– آموزش سفارش دادن غذا در رستوران ، خرید نمودن و …
– و …

توجه:
به دلیل قدیمی بودن زبان Turkish امکان اجرای آن در ورژن های جدید نرم افزار Rosetta Stone وجود ندارد از همین رو برای اجرای این زبان باید از ورژن های قدیمی تر این نرم افزار استفاده نمایید که ما نسخه ۲٫۰٫۸٫۱ نرم افزار Rosetta Stone را برایتان قرار داده ایم که میتواند این زبان را اجرا کند.

به دلیل درخواست های فراوان کاربران محترم مبنی بر آموزش استفاده از نرم افزار Rosetta Stone در حال آماده سازی آموزش کامل این نرم افزار هستیم که به زودی در سایت قرار خواهد گرفت

 

ادامه مطلب ...
950 بازدید

دیکشنری آذری به فارسی

دیکشنری آذری

دیکشنری کلمات و اصطلاحات زبان آذری

فرهنگ لغت جامع برای همه آذری زبان ها

نام کتاب : دیکشنری آذری به فارسی

 نوع فایل کتاب: PDF
 تعداد صفحات: ۳۷۴

این دیکشنری شامل کلیه لغات و اصطلاحات زبان آذری می باشد که همراه ترجمه آن به فارسی در این کتاب آورده شده است. کتاب حاضر که یک کتاب جامع از اصطلاحات و کلمات زبان آذری می باشد برای همه کسانی که تمایل به یادگیری زبان آذری دارند و با می خواهند یک اصطلاح را پیدا کنند مناسب می باشد . به علت زیاد نبودن منابه زبان آذری این کتاب برای افرادی که می خواهند با زبان آذری آشنا شوند و یا یک لغت و معنی آن را پیدا کنند بسیار مناسب است. کتاب حاضر به شکل اسکن شده است و شاید کیفیت یک کتاب واقعی را نداشته باشد ولی قابل مطالعه و برای پیدا کردن و دانشتن لغات آذری شاید تنها کتاب مفید باشد .چنانچه مرجع دیگری دوستان می شناسند در قسمت نظرات معرفی کنند تا برای دانلود برای عزیزان آذری زبانمان قرار داده شود.

ادامه مطلب ...
20383 بازدید

کتاب آموزش دستور زبان ترکی

گرامر ترکی

 

نام کتاب : Turkish comprehensive grammar آموزش مفهومی گرامر زبان ترکی

فرمت :   PDF

تعداد صفحات :  510 صفحه

این مجموعه به آموزش گرامر زبان ترکی در واقع ترکی استانبولی پرداخته است .

ادامه مطلب ...
3234 بازدید

دانلود راهنمای جامع کار تحصیل اقامت در ترکیه

تحصیل در ترکیه

نام : مجموعه کتاب های الکترونیکی راهنمای جامع کار زندگی اقامت و تحصیل در ترکیه به زبان فارسی

تعداد : ۲۲ کتاب الکترونیکی فارسی

فرمت کتاب ها :  PDF

شامل مباحث زیر:

دانشگاه های ترکیه

طریقه دانشجو شدن در ترکیه

طریقه گرفتن بورس تحصیلی در دانشگاه های ترکیه

رشته های موجود در دانشگاه های ترکیه

آدرس دانشگاه های ترکیه  و رشته های موجود در آن

مدارک مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه های ترکیه

معرفی شهر های ترکیه

آزمون آلس در ترکیه

ادامه مطالب را در ادامه ملاحظه کنید ……

 

ادامه مطلب ...
1191 بازدید

مبانی دستور زبان ترکی (آذرباییجانی)

نام کتاب: مباني دستور زبان [تركي] آذربايجاني   ( اصوات-كلمات )

فرمت کتاب:  PDF

تعداد صفحه:  61 صفحه

آتابچه (( مباني دستور زبان [ ترآي ] آذربايجاني )) آه از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد، در بادي امر،مي بايست مقدمه اي بر طرح لهجه شناسي ( ديالكتولوژي ) زبان امروز آذربايجان باشد، نگارنده ازمدتها پيش در مسير اقدام به تدارك و تنسيق آن قرار دارد . تدوين چنين مقدمه اي بد انجهت ضروري جلوه ميكرد، آه هر نوع بررسي و سنجش در لهجه و شيوه هاي تكلم مربوط به يك زبان ، در درجه اول، بر اساس مقايسه و تطبيق با قواعد و مشخصات دستوري آن زبان انجام پذير است.

فهرست مندرجات در این کتاب را در ادامه مطلب و دانلود ملاحظه کنید…..

ادامه مطلب ...
6474 بازدید