دسته ها

برچسب خورده: آهنگ عادله با ترجمه

آهنگ های خارجی همراه متن و ترجمه فارسی

  نلم مجموعه : آهنگ های انگلیسی برای تقویتزبان همراه فایل PDF با ترجمه فارسی   یکی از راه های مفید آموزش ویادگری و تقویت زبان انگلیسی گوش فرا دادن به آهنگ های انگلیسی است. با استفاده از گوش دادن به آهنگ های انگلیسی همزمان با آهنگ و موسیقی زبان شما نیز به طور ناخودآگاه تقویت می شود. در این مجموعه که آهنگ ها همراه با فایل متنی , و ترجمه فارسی  آن آورده شده است بهترین شکل برای تقویت زبانتان در حین گوش دادن به آهنگ است. این آهنگ ها بیشتر جزو آهنگ های آموزشی بوده و فهمیدن و … ادامه