آخرین اخبار : 

رشته حسابداری

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری حسابدازی دیکشنری تخصصی حسابداری دیکشنری و فرهنگ لغت جامع حسابداری Dictionary of Accounting: Over 6,000 terms clearly defined 2008 A&C Black فرمت کتب:  PDF , و به انگلیسی یک دیکشنری جامع برای دانشجویان و حسابداران با ...