آخرین اخبار : 

شغل ها به انگلیسی

اسامی همه شغل ها به زبان انگلیسی

در این پست از مطالب آموزشی زبان دانلود شما اسامی شغل ها به زبان انگلیسی را به طور مجتمع ملاحظه می کنید... نام شغلها به زبان انگلیسی  شغل معادل فارسی شغل معادل فارسی actor هنرپیشه مرد actress هنر پیشه ...