ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

✔️ یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

✔️ افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

✔️ یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

✔️ مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

آموزش participe passé در زبان فرانسه

آموزش participe passé در زبان فرانسه

در این آموزش قصد داریم تا participe passé یا همان اسم مفعول را در زبان فرانسه آموزش دهیم. در این زبان اسم مفعول معمولا به یکی از سه حرف -é, -i, یا -u ختم می شود و اغلب با برداشتن شناسه فعل و اضافه کردن یکی از سه حرف é یا i یا u ساخته می شود. به عنوان مثال:

دوست داشته، محبوب aimer→ aimé
برگزیده شده، منتخب  choisir → choisi
فروخته  vendre→ vendu

 

 participe passé

 :Il est possible de regrouper les participes passé de manière phonétique

 le participe passé en -é [e] (tous les verbes en -er)

 رقصیدن: danser → dansé
رفتن: aller → allé
گذراندن:passer → passé

 : le participe passé en [i] regroupe trois terminaisons

terminaison en -i [i]

 تمام کردن: finir → fini
انتخاب کردن: choisir → choisi
چاق شدن: grossir → grossi
خوابیدن: dormir → dormi

 

– terminaison en -is [i]

گرفتن:  prendre → pris
متوجه شدن: comprendre → compris
یاد گرفتن: apprendre → appris
قرار دادن: mettre → mis
دوباره قرار دادن: remettre → remis

 

– terminaison en -it [i]

 نوشتن: écrire → écrit
گفتن: dire → dit
تولید کردن: produire → produit
ساختن: construire → construit
رانندگی کردن: conduire → conduit

 

 le participe passé en -u [y]

 زندگی کردن : vivre → vécu
داشتن: avoir → eu
خواندن: lire → lu
بایستن: devoir → dû
توانستن: pouvoir → pu
دانستن: savoir → su
خواستن: vouloir → voulu
دیدن: voir → vu
بایستن: falloir → fallu
مشاهده کردن: apercevoir → aperçu
دریافت کردن: recevoir → reçu
باور داشتن: croire → cru
نوشیدن: boire → bu
ناپدید شدن: disparaître → disparu
شناختن: connaître → connu
گاز گرفتن: mordre → mordu
پاسخ دادن: répondre → répondu
صبر کردن: attendre → attendu
گم کردن: perdre → perdu
آمدن: venir → venu
گرفتن:  tenir → tenu

 : cas particuliers

 انجام دادن:  faire → fait
بودن: être → été
نقاشی کردن:  peindre → peint
ترسیدن: craindre → craint
باز کردن: ouvrir → ouvert
کشف کردن: découvrir → découvert
هدیه دادن: offrir → offert
درد کشیدن: souffrir → souffert

 

Exemple : avoir → eu
Hier j’ai eu un accident

دیروز من یک تصادف داشتم.

Exemple : être → été
J’ai été amoureux deux fois dans ma vie

دو بار در زندگیم عاشق بودم.

452 بازدید

نوشته‌های خیلی خوب برای یادگیری سریع زبان انگلیسی :

 

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

 

 کاهش دلهره و اضطراب در هنگام مکالمه

 تقویت مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک سایه

برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از وبسایت زبانشناس کمک بگیرید:

نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.