جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه

در این نوشته برخی از کلمات در زبان انگلیسی که مشابه هم هستند و معنای متفاوتی دارند را مشاهده می کنید :

دسته اول کلمات مشابه انگلیسی :

 Assist = همکاری کردن
 Consist = شامل شدن
 Insist = اصرار کردن
 Resist = مقاومت کردن
 Persist = پافشاری کردن

دسته دوم کلمات مشابه انگلیسی :

 Host = میزبان
 Hostle = هتل رایگان
 Hostility = خصومت
 Hospitality = مهمان نوازی

دسته سوم کلمات مشابه انگلیسی :

 Generous = سخاوتمند
 Genius = نابغه
 Genuine = اصلی_خالص
 Gorgeous = زیبا

دسته چهارم کلمات مشابه انگلیسی :

 Suppose = گمان کردن
 Oppose = مخالفت کردن
 Depose = خلع کردن
 Impose = تحمیل کردن
 Dispose = خلاص شدن
 Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
 Compose = نوشتن_سرودن

برای دیدن متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

دسته پنجم کلمات مشابه انگلیسی :

 Accept = پذیرفتن
 Aspect = جنبه
 Except = بجز
 Expect = انتظار داشتن
 Inspect = جست وجو کردن
 Suspect = مضنون بودن
 Respect = احترام گذاشتن

دسته ششم :

 Reject = رد کردن
 Inject = ترزیق کردن
 Deject = دل شکستن
 Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
 Object=اعتراض کردن
 Adject = ضمیمه کردن

دسته هفتم :

 Supply = فراهم کردن
 Apply = درخواست کردن
 Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
 Reply = پاسخ دادن
 Comply = اطاعت کردن

دسته هشتم کلمات مشابه انگلیسی :

 Refer = اشاره کردن
Differ = تفاوت داشتن
 Infer = نتیجه گیری کردن
 Offer = پیشنهاد کردن
 Confer = تجمع کردن
 Transfer = انتقال دادن
 Prefer = توجیح دادن
 Suffer = آزار رساندن

دسته نهم :

 Inverse = معکوس
 Converse = گفتگو کردن
 Reverse = معکوس کردن
 Diverse = تفاوت داشتن_دگرگون کردن
 Adverse = مغایر_ناسازگار

دسته دهم کلمات مشابه انگلیسی :

 Beard = ریش
 Bread = نان
 Bored = خسته
 Board = تخته_صعود کردن
 Broad = وسیع
 Abroad = خارج
 Breed = پرورش دادن

1443 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.