قید های زمان در زبان آلمانی

قید های زمان در زبان آلمانی

قید های زمان در زبان آلمانی

قید و انواع قید

قیود ، همچنین بعنوان کلمات عامل که ثابت هستند شناخته می شوند، به این معنی که آنها را نمی توان صرف کرد. قیدها به دسته قیود مکانی ، قیود زمانی و قیود معین تقسیم می شوند. قید نیز می تواند به عنوان یک صفت مورد استفاده قرار گیرد.

قیود زمانی

قید زمانی (قید زمانی) اطلاعاتی را زمینه رویدادهای زمان ارائه می دهد. شما می توانید اطلاعاتی مربوط به یک نقطه زمانی در یک دوره، یک دوره از زمان، تکرار زمانی، فرکانس زمانی، و غیره دریافت کنید.

در این نوشنه قید های زمان را به زبان آلمانی مشاهده می کنید :

die Sekunde (Sekunden)
ثانیه ( ثانیه ها )
die Minute (Minuten)
دقیقه ( دقایق )
die Stunde (Stunden)
ساعت (ساعات)
der Tag (Tage)
روز ( روزها )
der Monat (Monate)
ماه ( ماه ها )
das Jahr (Jahre)
سال ( سالها )

derTag
روز
tagsüber !
در طی روز ، در طول روز

برای دیدن متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

vorgestern
پری روز
gestern
دیروز
heute
امروز
morgen
فردا
ubermorgen
پس فردا
die Tageszeit
وقت روز
ca. 8–10 Uhr
تقریبا ساعت ۸ تا ۱۰
der Morgen
صبح
morgens
صبح ها
ca. 10–12 Uhr
تقریبا ساعت ۱۰ تا ۱۲
der Vormittag
قبل از ظهر
vormittags
قبل از ظهرها
ca. 12–14 Uhr
تقریبا ساعت ۱۲ تا ۱۴
der Mittag
ظهر
mittags
ظهرها
ca. 14–18 Uhr
تقریبا ساعت ۱۴ تا ۱۸
der Nachmittag
بعد از ظهر
nachmittags
بعد از ظهر ها
ca. 18–22 Uhr
تقریبا ساعت ۱۸ تا ۲۲
der Abend
غروب
abends
غروب ها
ab ca. 22 Uhr
تقریبا از ساعت ۲۲ شب
die Nacht
شب
nachts
شب ها

2292 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.