عبارات دو کلمه ای در زبان انگلیسی

عبارات دو کلمه ای در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اغلب برای صحبت کردن از عبارات دو کلمه ای مثلbye bye  استفاده می کنیم.

عبارات دو کلمه ای

 در اینجا تعدادی از معمول ترین عبارات دو كلمه اى  در زبان انگلیسی آورده شده اند. برای مشاهده ادامه آموزش بر ادامه مطلب کلیک کنید.

 

عبارات دو کلمه ای

 

so-so

نه خوب نه بد, متوسط.

مثال:

how was the meeting?

so-so, it was nice to see everyone , but…

جلسه چطور بود؟ – نه خوب نه بد-خوب شد که همه را دیدم اما..

.-on-off

گاهی گاهی , چیزی که ثابت و دائمی نیست

مثال:

they have a very on-off relationship

آنها رابطه ای گاهی گاهی دارند.

.

Mish- Mash

ترکیبی درهم و برهم از دوچیز متفاوت

مثال:

the new policy is a bit of mish-mash of the last two policies we've had.

سیاست جدید ترکیبی درهم و برهم از سیاستی است که قبلا داشتیم.

.

wishy -washy

آبکی , سست

مثال:

his argument is a bit wishy -washy-I don't get impression that…

استدلال او قدر ی آبکیست- گمان نمیکنم که..

 (reduplication words ) : به معنی دوگانسازی یا مضاعف سازی لغات

که یا یک لغت تکرار میشود مثل :bye -bye و so -so یا ریشه لغت اصلی حفظ میشود و اغلب در لغت دوم تغییر آوایی صورت میگیرد یا لغتی اضافه یا تغییر میکند که حالت ریتمیک پیدا کند! مثل : okey-dokey ,

در ادامه چند مورد از این عبارات آورده شده اند:

.

chit -chat

گپ

مثال:

He asked us to stop our chit-chat and get on with our work

از ما خواست که دست از گپ زدن برداریم و به کارمان برسیم.

.

ship-shape

ترو تمیز

مثال:

I want to leave the place ship-shape when we go on holiday

میخواهم وقتی به مسافرت میرویم خونه تر وتمیز باشد.

.

عبارت بعدی arty-farty

این عبارت برای توصیف کسی ست که تلاش میکند نظر دیگران را در مورد توانایی یا کارو دانش هنریش جلب کند به کار می رود.

مثال:

Babak and his arty-farty friend

2664 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.